Encamên lêgerînê
devzarî m ses taklidi
devzarî kirin l/gh ses taklidi yapmak (birinin) konuşmalarını taklit yapmak)
devzarîkirin m ses taklidi yapma (birinin) konuşmalarını taklit yapma)