Encamên lêgerînê
destê xwe pê nekirin 1) el sürmemek, elini sürmemek (dokunmamak, değmemek) 2) el sürmemek, el vurmamak, elini sürmem(bir işi yapmamak, ilgilenmemek, tenezül etmemek) * heta êvarê destê xwe bi tu tiştî nekir akşama kadar bir işe elini sürmedi 3) parmağını bile kıpırdatmamak (veya oynatmamak) (yek) li
destê xwe pê nekirin (biwêj) teralî kirin, tu karek nekirin. 2. tu tiştek neguherandin. jinika teze he ma wekî tnêvanan rûdine, qet destê xwe name tu tistî qet meraqan meke, wê destê xwe pê nekiriye, te çawa hiştiye, hema wisa ye.