Encamên lêgerînê
destê xwe dan (tiştekî) dokunmak (el sürmek, temas etmek) * destê xwe nedî sobayê, tu dê destê xwe bişewitînî sobaya dokunma, elini yakarsın