Encamên lêgerînê
dest pê kirin başlamak, girişmek.
l/bw 1. başlamak * min dest bi nivisandinê kir yazmaya başladım 2. başlamak (çalışır, işler, yürür duruma girmek) * leyîstik dest pê kir oyun başladı 3. başlamak (görünmek) * piştî taxên perê bajark goristan dest pê dike kasabanın kenar mahallelerinden sonra mezarlık başlar 4. başlamak (etkisini göstermek) * zivistanê dest pê kir kış başladı 5. başlamak (hoş olmayan bir davranışa koyulmak) * dîsa dest bi çêran kir yine küfür etmeye başladı 6. tutmak * ji yê biçûk dest pê bikin heya yê mezin küçüğünden tutun büyüğüne kadar 7. başlamak, atılmak * dest bi ticaretê kiriye ticarete atılmış 8. başlamak, koparmak * dest bi qîrînê kir çığlık kopardı 9. dokunmak, el sürmek * destê xwe bi wê nekin elinizi oraya sürmeyiniz 10. elleşmek (elle dokunmak) 11. kalkışmak, koyulmak (girişmek, başlamak) * qet wê agahdar meke, paşê wê rabe dest bi vekolandina her tiştî bike onu haberdar etme, sonra herşeyi araştırmaya kalkışır 12. tutturmak (bir şeyi yapmakta olmak, bir işe başlayıp sürdürmek) * min dest bi stranekê kiriye bir türkü tutturmuşum 13. başlamak, adım atmak (bir işe ilk kez girişmek) 14. yağmaya başlamak * gava ku em dikirin biçûna malê baranekê dest pê kir eve gider iken aldı da bir yağmur 15. girmek (zaman anlamlı kavramlar için; başlamak) * biharê dest pê kir ilkbahar girdi
1) başlamak, girişmek 2) eli değmek
dest pê kirin teşebus kirin
(lêker)(navdêr, mê) serkuşandin ,serkuşa kirin,serkuşa dayin, serfetihandin ,serfetih kirin, start kirin,gava pêşîn avêtin, yekem car kirin: Te kengî dest bi karê xwe kir? (Roja yekem ya karê te kengî bû?) Keça min hê dest bi dibistanê nekiriye. (Ew hê carekê jî neçûye dibistanê.) Film dê seet 21.15 dest pê bike. (Deqeya yekem ji filmî dê seet 21.15 be.) BO yê dest bi cigarekêşanê kiribe, êdî ne asan e dest jê berde.).
Herwiha: des pê kirin, despê kirin, des pêkirin, despêkirin, dest pêkirin, destpê kirin, destpêkirinNêzîk, dest pê bûn.
Bide ber: dest jê berdan.
: destpêk, destpêker, destpêkirî
dest pê kirin to start, to begin to
to begin, start; they began (saet heştê dest bi leyîstinê kirin “They started playing at eight”)