Encamên lêgerînê
derodero rd derbeder
derodero bûn l/ngh derbeder olmak
derodero kirin l/gh derbeder etmek
deroderobûn m derbeder olma
deroderobûyîn m derbeder oluş
deroderokirin m derbeder etme