Encamên lêgerînê
derbaskirin m 1. geçirme (geçme işini yaptırma, geçmesini sağlama) 2. geçirme (bir şeyi bir yandan öbür yana götürme) 3. geçirme (bir süre yaşama, oturma, kalma) 4. geçirme (herhangi bir durumu yaşamış olma) 5. geçirme, sürme (herhangi bir durum içinde olma) 6. geçme (yaşama) 7. savma, savuşturma, atlatma (sıkıcı bir durumu geçirme) 8. geçinme (anlaşma, uzlaşma) 9. geçinme (zar zor hayatını idame etme)