Encamên lêgerînê
der bar d/h 1. hakkında 2. ilişkin, ilişik, ilgili, üstüne, üzerine, değin * der barê evîn û zewacê de peyivîn aşk ve evlilik üstüne konuştular 3. dair, konusunda, üzerinde, ile ilgili * axaftinek der barê hunerê de kir sanata dair bir konuşma yaptı
der barê rd ilişkin, ilişikli
der barê (...) de axiftin (peyîvîn an jî xeber dan) 1) hakkında konuşmak 2) -e söz konusu etmek
der barê (tiştekî) de bûn bahsetmek, değinmek * nivîsarek e ku der barê mijara hêvotinê de bû eğitim konusuna değinen bir yazı
der barê (…) de (bir kimsenin veya şey) hakkında * hez dike der barê vê ferhengê de bipeyîve bu sözlük hakkında konuşmak istiyor 2) (herhangi bir) zeminde, hakkında * der bare vê yekê de axaftinek pêk aniye bu zeminde bir konuşma yapmış
der bar der heq
der barê der heqê, li ser
der bar betreffend
über