Encamên lêgerînê
deq n 1. kaflik (misket vb. oyunlarında) 2. değme, seçkin * deqê mêran yiğitlerin en değmesi
m 1. benek, nokta 2. ben 3. puan kumaşlardaki benek, nokta) 4. akıtma, isale 5. alaca (meyvelere daha çok üzüme düşen ben) 6. ben (en çok üzümde görülen olgunlaşma belirtisi) 7.bj kabarcık 8. ast gözenek (güneş yüzeyinde görülen küçük, yuvarlak kara lekelerden her biri) 9. mec damga
deq (ii) m dövme (vücut derisi üzerine iğne, gibi sivri bir araçla çizilerek yapılan çıkmaz yazı veya şekil) * deqa li lêva wê dudağındaki dövme
deq (iv) m 1. madde (yasa, sözleşme, antlaşma gibi metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getirenve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm) 2. metin, tekst
deq (v) n kozalak (meşe veya pelit kozalağı)
deq dan l/gh aşılamak
deq ên li rûyê rojê güneş lekeleri
deq ên zer avêtin (…) ala sulu olmak (kavunlar için)
deq kirin l/gh dövme yapmak
deq lê ketin l/bw beneklenmek
deq û deq bizzat
deqandî (i) rd dövmeli
deqandî (ii) rd aşılı (bitki)
deqandin (i) m dövme (vücut derisi üzerine iğne, gibi sivri bir araçla çizilerek yapılan çıkmaz yazı veya şekil) 2. yumurtayı dişlerine vurarak deneme
l/gh 1. dövme yapmak 2. yumurtayı dişlerine vurarak denemek * hêka hev û din deqandin birbirini bilmek, tanımak
deqandin (ii) m aşılama
l/gh aşılamak (bitki aşılamak)
deqaq ütü.
m ütü
deqdan m aşılama (bitki aşılama)
deqdar rd 1. benekli, puanlı 2. ast gözenekli
deqdayî rd aşılı (bitki)
deqdayîn m aşılayış (bitki aşılama)
deqdeq m benek
deqdeqî rd 1. abraş (alaca benekli) * hespê deqdeqkî abraş at 2. abraş (bitki yapraklarında klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan) 3. benekli, beneklice 4. kabarcıklı 5. püskürme (sık ve tek tek benek durumunda) 6. paralı, puanlı * qumaşê deqdeqî paralı kumaş * cilê deqdeqî puanlı elbise
deqdeqî bûn l/ngh 1. alacalanmak 2. beneklenmek
deqdeqî kirin l/gh alacalamak
deqdeqîbûn m 1. alacalanma 2. beneklenme
deqdeqîkirin m alacalama
deqdeqkî rd 1. abraş, abraşça, alaca benekli 2. abraş (bitki yapraklarında) 3. puanlı, noktalı * qumaşê deqdeqkî noktalı kumaş
deqdeqok m 1. benek 2. puan, nokta 3. ben (en çok üzümde görülen olgunlaşma belirtisi) 4. çil (tüyünde küçük benekler bulunan hayvan)
deqdeqokî rd 1. abraş, abraşça (alaca benekli) 2. abraş (bitki yapraklarında klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan) 3. benekli, beneklice 4. puanlı, puanlıca, noktalı * cilê deqdeqokî puanlı elbise 5. çilli (çilli hayvan) 6. kumlu (çok ufak ve sık benekli kumaş)
deqdeqokî bûn l/ngh beneklenmek
deqdeqokîbûn m beneklenme
deqdeqonk m benek
deqdeqonkî rd benekli, beneklice
deqe m 1. dakika (bir saatlik zamanın altmışta biri) 2. mat dakika (bir derecenin altmışta biri) 3. dakika (an, zaman) * ji niha û pê de ez dê her deqe li we bigerim bundan sonra sizi her dakika arayacağım
deqê xwe li deqê (yekî) xist (biriyle) aşık atmak, meydan okumak
deqedeq 1. başa baş * her du pêlewan deqedeq derketin iki güreşçi başa baş güreştiler 2. burun buruna 3. karşı karşıya, göğüs göğüse
deqedeq di hev de derketin 1) burun buruna gelmek 2) karşı karşıya gelm(birden karşılaşmak)
deqedeq hatin başa baş gelmek
deqel m sert toprak
deqelûz m 1. atlama, sıçrama 2. takla, taklak
deqerû rd açık sözlü, açık fikirli, dobra, tok sözlü, kör kadı (doğru bildiğini herkesin yüzüne söyleyen), sözünü budaktan esirgemeyen
deqerûtî m açık sözlülük, açık fikirlik, dobralık, tok sözlülük
deqezer m alaca (meyvelere düşen ben)
deqezer avêtin (...) alaca düşmek * deqezer avêtiye qeysiyan kaysıya alaca düşmüş
deqezerik m alaca (meyvelere düşen ben)
deqezerik avêtin (..) ala sulu olmak (kavun için)
deqîqe m 1. dakika (bir saatlik zamanın altmışta biri) 2. mat dakika (bir derecenin altmışta biri) 3. dakika (an, zaman) * ji niha û pê de ez dê her deqîkeqe li we bigerim bundan sonra sizi her dakika arayacağım
deqker nd/nt dövmeci (vücuda dövme yapan)
deqkerî m dövmecilik
deqkî rd metince
deqkirin m dövme yapma
deqlêketin m beneklenme
deqlok m sepicilikte kullanılan bir meşe ürünü
deqlûk m mazı
deqlûs bnr deqelûz
deqnivîs nd/nt metin yazarı
deqnivîsî m metin yazarlığı
deqnûs m imza
deqsor zo/m ala balık
deq [I] xal, şane [II] 1. metnê nivîsê 2. derince, pîle 3. kapên lingan, qeydik
1. wêne yan nivîs (navdêr, mê) wêneya yan nivîsa ku li ser leşî hatiye çêkirin (bi taybetî bi derziyan), tekst, nivîs, berhem, babet, mita, metin, sereke,bijartî,di nava komekê de ê/a herî çê deqê mêran,deqê xaran, xal,noqte.
Bide ber: beq, çeq, heq, leq, neq, peq, req, şeq, teq, weqBinere.
Herwiha: deh, dem, den, dep, der, dev, dew, dez-.
Bikaranîn: Lêker: deq dan: wêne li ser leşî çêkirin. Navdêr: deqdan. Navdêr: deqdayî.
: deqandin, deqçêker, deqçêkerî, deqder, deqkar, deqkarî, deqî, deqsaz, densazî
deq bi deq hoker , (biwêj) kirina tiştekî bi eynî şêweyî, kopyakirina bizav an karekî.
ji wêjeyê: lê piştî rizgarkirinê ew her eynî modelê ji bo perwerde û zimanê resmî hildibijêrin, wê netewetiyê diparêzin ku deq bi deq qopyeya ya kemalîzmê, baasîzmê û stalînîzmê ye.(ISRARA ”ZIMANEKÎ YEKGIRTΔ STALÎNÎZM E, Netkurd.com, 05/02/2008).
ji: deq + bi + deq.
: deq bi deqî
deq bi deq bûn (biwêj) eynî wekî hev du bûn. pir şibandin hev. her du jî tu dibêjî deq bi deq in.
deq bi deqî (navdêr, mê) rewşa deq bi deqbûnê.
ji: deq bi deq + -î
deq dan (lêker)(Binihêre:) deq
deq kirin 1. lê xal çêkirin 2. ji bo balkişandinê xêz kirin 3. sox kirin
(lêker)lê xal çêkirin, ji bo balkişandinê xêz kirin, sox kirin
deq li deqê xistin (biwêj) kar tam pêk anîn. tam li nîşanê xistin. aha vê carê delîl tam deq li deqê xist.
deqa (yekî) şikandin (biwêj) rezîl kirin, şek şikênandin. dara, di nav ew qas mirovan de deqa çêxmûs şikand.
deqa deq (biwêj) ancax ku wekî hev bûn. pereyên cemo henta deqa deq têra deynê wî kir.
deqandî (rengdêr) tamandî, lûlkirî, deqdayî, qutandî.
ji: deqand + -î
deqandin (navdêr, mê) deq liser leşîçêkirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ده‌قاندن
deqaq alava hesînî ya ku bi gêrebayî tê germkirin û pê qerçûmekên kincan têne sererastkirin; wutû
alava hesînî ya ku bi gêrebayî tê germkirin û pê qerçûmekên kincan têne sererastkirin; wutû
deqdan (navdêr, mê) (Binihêre:) deq
deqdeqî deqdeqokî, deqdeqonkî, pitpitokî, pitpitkî, belek, belekotk, belekok, şanoyî, pelqî, pelepûçkî, porgî, xalxalkî, deqdeqkî
deqdeqî bûn (lêker) birdûbelekî bûn, belekokî bûn, deqdeqokî bûn, belek bûn, xalxalokî bûn.
ji: deqdeqî + bûn
deqdeqî kirin (lêker) belekokî kirin, birdûbelekî kirin.
ji: deqdeqî + kirin
deqdeqîbûn (navdêr, mê) deqdeqokîbûn, belekbûn, xalxalokîbûn, deqlêketin.
ji: deqdeqî +bûn
deqe (navdêr, mê) 60 saniye 1/60 ji seetê, demek kurt lê nediyar: Ka deqekê bise, ez ê vegerrim....
Herwiha: deqîqe.
Hevwate: xulek.
Bide ber: çirke, seet, çarêk, demjimêrk.
: deqeyî
deqel xweliya hişk
xweliya hişk
deqepeyam Peyamêkî kompiyotirî wekû SMS ke deq bêt.
ji: Deq + -e- peyam
deqerû (rengdêr) dobra, gotinlirû, rikerast, kesê ku gotina xwe li rûyê xelkê dibêje bêyî ku bitirse, rasterast.
ji wêjeyê: Hunermend Rojîn Keçeke bejinbilind, bi mêranî û bi rabûnûrûniştineke maqûlî; heger hûn bibêjin deng û awaz, ew xwedî zengelokeke kurdî, hûn bipirsin li têgihiştin û marîfeta wê, ew jineke bajarvanî û nûjen; tewazû û marîfet, ew li her cimeet û civatê xwedî gotineke başwala û dobra; ew bi awirên xwe bersiva duayên Xwedayî ye ko em nikarin di kar û barên wî de xeber bidin û em ne li ber bêvila tukesî ne da ji gula ber hilma wan bîhnekê bikin.(Enwer Karahan: Rojîn, Nefel.com, 10/2008).
ji: deq + -e- + rû.
: deqerûtî, deqerûyane
deqerûtî (navdêr, mê) rewşa deqerûbûnê, rastgotî, rastbêjî.
ji: deqerû + -tî
deqerûyane (rengdêr) bi awayekî deqerû.
ji: deqerû + -ane
deqeyî (navdêr, mê) rewşa deqebûnê.
ji: deqe + -yî
deqî (navdêr, mê) rewşa deqbûnê.
ji: deq + -î
deqisandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye deqisandin
deqisandin (lêker)(navdêr, mê) lawaz kirin, qels kirin, zeîf kirin, bêzar kirin, mirrîto kirin.
Herwiha: dequsandin. Tewîn: Lêker: -deqisîn-.
Têkildar: deqisîn.
ji wêjeyê: Çima we seyê min deqisand ji birsan?(Îbrahîm Remezan Zaxoyî: Ferhenga Pîşkên Kurdî, weşanxaneya Spîrêz, Dihok 2007, r. 64).
: deqisandî, deqisîner
deqisîn (lêker)(navdêr, mê) lawaz bûn, qels bûn, zeîf bûn, bêzar bûn, mirrîto bûn.
Herwiha: dequsîn. Tewîn: Lêker: -deqis-.
Têkildar: deqisandin.
ji wêjeyê: Seyê min deqisiye, nizanim bo çi..
: deqisiyayî deqisî
deqîyayene (Zazaki) (lêker) deqîn
deqkar (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê deq dike.
ji: deq + -kar
deqkarî (navdêr, mê) rewşa deqkarbûnê.
ji: deqkar + -î
deqkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye deq kirin
deqkirin (navdêr) deqdan
deqlêketin (navdêr, mê) (Binihêre:) deq
deqlûs qulopanî, teqle
qulopanî, teqle
deqmirî bûn (biwêj) sist, teral û ne zingirî bûn. ew yekî deq mirî ye, kuro, tu çi ji wî hêvî dikî?
deqnayene (Zazaki) (lêker) deqandin
deqnîyayene (Zazaki) (lêker) hatin deqandin
deqşikandî (rengdêr) nizimbûyî, riswakîrî, nizimkirî, riswakirî, rizî, genî, bê rûmetkirî, bê rewişt, bê sincî, berûmetkirî, bêabrûkirî, rûreş.
ji: deqşikand + -î
deqşikandin (navdêr, mê) lêheytandin, paşvebirin, gêwişikandin, :mamostayî evro pîs deqê min /ikand çunkî min waneyên xwe berhev ne kiribûn
deq (1) (berhem, nivîs, tekst) text, writing (2) tattoo
point
1. part, region, place: di vê deqê de = in this place 2. m. tattoo.
deq bi deq exactly alike
deqe minute
= deqîqe
= deqîqe
deqejimêrk minute hand
deqîqe minute
deq Punkt
Tätowierung
Text
deqaq Bügeleisen
deqef Minute
deqel harte Erde
harter Boden
deqîqef Minute
deqkirin tätowieren
deqlûs Salto
deq m. deqe, kengole, konkole, kunkuel m.
m. teks n., metîn n.r nûsare m.
m. tip. tulpizike, pilike, pilqike, pelqike m.
m. rz. deqe, nuqta, nixte, nuxta, nixtike m.
deqandin lg. deqnayene, kuyene
deqaq m. utî, wutî, otî, witî n.
deqdeqî rd. deq-deqin, belekin, pul-pulin, xal-xalin, çirtikin
deqdeqkî rd. deq-deqin, belekin, pul-pulin, xal-xalin, çirtikin
deqdeqoqî rd. deq-deqin, belekin, pul-pulin, xal-xalin, çirtikin
deqelûz m. qiloçî, qilopanî, tuqlikî, qilopî, diqloçî, teqle, qulopanî, qulopî, tuqliqî, telqe n.
deqîqe m. mat. deqîqe m.
m. deqîqe, çirte, deqa m.
deqlûk m. deqe, kengole, konkole, kunkuel m.
deqsor m. zoo. deqsur, alabalix n.
deq deq, berhem, tekst, nivîs
tam: Yek mangî deq e min çawêrêm Tam mehek e ez bendewar im
deqendûqin guherok, xweranegir, guherbar, nemayinde
deqîqe deqe, deqîde, xulek, 60 çirke / saniye, 1/60 saet
deqne deqne, xêra didin feqeyan