Encamên lêgerînê
denk hinkûf, deng, beramber.
1. denke (her aliyê berdenke, bendeke) *yükün bir dengi fasulye, bir dengi nohut denkeyeke bar fasûlye û yek jî nok e m 2. ding (balyeya eşya, lihêf û pot û pertalan) *denkin üstüne oturmuş acıklı bir türkü söylüyordu li ser ding rûniştibû û straneke bişewat digot n 3. ta, tay, hemseng (ji bo giraniyê mîna hev bûn) *bu iki çuval denk gelmiyor ev her du çewal tayê hev nayên rd 4. hempa, tay *o sizin denginiz olamaz ew ne tayê we ye n 5. ta fiz/rd
1. denke (her aliyê berdenke, bendeke) * yükün bir dengi fasulye, bir dengi nohut denkeyeke bar fasûlye û yek jî nok em 2. ding (balyeya eşya, lihêf û pot û pertalan) * denkin üstüne oturmuş acıklı bir türkü söylüyordu li ser ding rûniştibû û straneke bişewat digotn 3. ta, tay, hemseng (ji bo giraniyê mîna hev bûn) * bu iki çuval denk gelmiyor ev her du çewal tayê hev nayênrd 4. hempa, tay * o sizin denginiz olamaz ew ne tayê we yen 5. ta fiz/rd
denk gelmek 1) tayê (yekî) hatin, lê hatin 2) lê rast hatin, leqayî (yekî) hatin 3) ketin hev (di eşyayan de lihevhatina nêr hu mê)
1) tayê (yekî) hatin, lê hatin 2) lê rast hatin, leqayî (yekî) hatin 3) ketin hev (di eşyayan de lihevhatina nêr hu mê)
denk getirmek tay hev anîn, tayê hev derxistin, lê anîn
tay hev anîn, tayê hev derxistin, lê anîn
denki denkine di tayê hev de
denkiyle karşılamak di tayê (wî) de lê vegerandin
denklaşora wênekêşê kir m
denklem hevkêşe mat/m
hevkêşe mat/m
denkleme 1. bendekekirin 2. dingkirin 3. tayîhevkirin m
1. bendekekirin 2. dingkirin 3. tayîhevkirin m
denklemek 1. bendeke kirin l/bw 2. ding kirin l/gh 3. hevkêşe kirin l/gh, tayî hev kirin l/bw
1. bendeke kirin l/bw 2. ding kirin l/gh 3. hevkêşe kirin l/gh, tayî hev kirin l/bw
denklenmek 1. hatin bendekekirin 2. hatin dingkirin 3. hatin hevkêşekirin, hatin tayîhevkirin l/tb
1. hatin bendekekirin 2. hatin dingkirin 3. hatin hevkêşekirin, hatin tayîhevkirin l/tb
denkleşme hevtayîbûn, hevkêşebûn m
hevtayîbûn, hevkêşebûn m
denkleşmek hevtayî bûn l/ngh, hevkêşe bûn l/ngh, tayê hev bûn l/bw
hevtayî bûn l/ngh, hevkêşe bûn l/ngh, tayê hev bûn l/bw
denkleştirmek deng kirin.
1. hevtayî kirin l/gh, hevkêşe kirin l/gh, tayî hev kirin l/bw 2. gihandin hev l/gh, dan hev l/gh, bi hev xistin l/bw (ji bo pereyan) *parasını denkleştirip veremedik me pereyên wî negihande hev û nedayê
1. hevtayî kirin l/gh, hevkêşe kirin l/gh, tayî hev kirin l/bw 2. gihandin hev l/gh, dan hev l/gh, bi hev xistin l/bw (ji bo pereyan) * parasını denkleştirip veremedik me pereyên wî negihande hev û nedayê
denklik hevtayî, hevkêşî (di tayê hev de bûn) rd
hevtayî, hevkêşî (di tayê hev de bûn) rd
denktaş (denkteş) hemta, hevkêş, hevta rd
denktaş, denkteş hemta, hevkêş, hevta rd
denkandin m lekeleme
l/gh lekelemek
denke m 1. den(bir nesnenin veya insanın devrilmeden durma hali) 2. denk (yük hayvanların sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri) * denkeyeke bar fasûlye û yek jî nok e yükün bir dengi fasulye, bir dengi nohut 3. denge (siyasî güçlerin, yetkilerini birbirini sınırlayacak şekilde dağıtmaları)
denkêş m mikrofon
denkeya civakî sos toplumsal (veya sosyal) denge
denkîn m lekelenme
l/ngh lekelenmek
denk 1. gurzê girêdayî 2. barê girêdayî
denken dan ser
fikirîn
fikirîn
ramîn
raman
denke m. denge, parsenc n.
denk 1)hinkuf, -e 2)hemver, -e; hember, -e Sen onun dengi değilsin. (Ti hinkufê ey nîyê.)
denke denke lib lib, kit kit, yek yek, êk êk