Encamên lêgerînê
de tu dê lê binêrî 1) gör (veya görürsün) * tu dê lê binêrî ku ez dê çawa bidimê ben ona vereceğim, sen de gör 2) gör bak