Encamên lêgerînê
de tu dê bibînî 1) gör (veya görürsün) * tu dê bibînî ku ez dê çawa bidimê ben ona vereceğim, sen de gör 2) gör bak