Encamên lêgerînê
dayox 1. verici (veren, verme yanlısı) 2. verici (çıkar gözetmeksizin her türlü yardımı yapan, esirgemeyen) 3. fiz/m verici (elektromanyetik dalgaların yardımıyla işaret, ses ve görüntü iletmeye yarayan cihazların genel adı) 4. bj/n verici (başkasına aktarılmak üzere kan, doku veya organ veren kimse) 5. verimkâr * bavê Zeynebê ne dayox e Zeynep’in babası verimkâr değil 6. satıcı 7. mec kefil
dayox dayende *“para dayoxan kanî ye, para xwaroxan genî ye”
dayende “para dayoxan kanî ye, para xwaroxan genî ye”