Encamên lêgerînê
dawî rd 1. son (ilk karşıtı) * baranên dawî son yağmurlar 2. son (en arkadan bulunan) * vagona dawîn son vagon 3. son (artık ondan ötesi veya başkası olmayan) 4.m s(bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi) * dawiya zivistanê kışın sonu 5. mec son (ölüm) 6. sonra (arkadan gelen bölüm veya zaman) * vî karî mehêlin dawiyê bu işi sonraya bırakmayın 7. arka (geri kalan bölüm) * dawiya xeberoşkê masalın arkası 8. wj sonuç
dawî lê anîn l/bw 1. son vermek, sona erdirmek, sonuçlandırmak 2. ardını almak (veya getirmek), ucunu bulmak 3. ortadan kaldırmak, varlığına son vermek
sona erdirmek
dawî lê hatin l/bw 1. sonuçlanmak, son bulmak (veya sona ermek), nihayetlenmek, neticelenmek 2. son bulmak, kesilmek * dawî li dersan hat dersler kesildi 3. sonu gelmek, yok olmak 4. bitmek (sona ermek, tamamlanmak)
sona ermek, hitam bulmak
dawî lê nehatin bitmek tükenmek bilmemek
dawî li axaftinê anîn söze son vermek, yekûn çekmek
dawî li gotinên xwe anîn sözlerine son vermek, lâfı yekûn tutmak
dawî li karê (kesekî) anîn (birinin) işine son vermek
dawîdar rd 1. sonlu 2. bitimli
dawîdokê danikul zo/nd hüdhüt kuşu
dawîlêanîn m 1. son verme, sona erdirme, sonuçlandırma 2. ardını alma (veya getirme), ucunu bulma 3. ortadan kaldırma, varlığına son verme
dawîlêhatî rd sona ermiş, sonlanmış, sonuçlanmış
dawîlêhatin m 1. sonuçlanma, son bulma (veya sona erme), nihayetlenme, neticelenme 2. son bulma, kesilme 3. sonu gelme, yok olma 4. bitme (sona erme, tamamlanma)
dawîn sonuncu, nihai.
rd 1. son (ilk karşıtı) * baranên dawîn son yağmurlar 2. son (en arkadan bulunan) * vagona dawîn son vagon 3. son, bitim, nihayet (artık ondan ötesi veya başkası olmayan) * heta qurişa dawîn xerc kiriye son kuruşuna kadar harcamış
dawîne rz/m 1. mastar soneki 2. sonek, son takı (kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler)
dawîng m 1. sonuç, netice 2. bitim, nihayet 3. rz son takı
dawînî rd nihaî, sonuç
dawînk m 1. sonuç, netice 2. rz sonek
dawîtan m eleme
dawîtin m eleme
l/gh elemek (ince elekten geçirmek)
dawîya (tiştekî) alt tarafı (işin daha sonrası)
dawîya (tiştekî) anîn (bir işin) sonunu getirmek
dawîya (tiştekî) hatin 1) sonu gelmek (bir şeyin) arkası kesilmek
dawîya dawî eninde sonunda, sonunda
dawîya dinyayê ahir zaman, dünyanın son günleri
dawîya emr (jî an jî temen) ahir vakit
dawîya emrê (yekî) bi xêr be Allah son gürlüğü versin di
dawîya emrê xwe de xerifîn kırkından sonra azmak
dawîya hefteyê (an jî heftiyê) hafta sonu
dawîya virê tune yalancının mumu yatsıya kadar yanar
dawîya wî (...) bi xêr be Allah sonunu hayır etsin
dawîyandin sonuçla(ndır)mak.
dawî 1. axirî 2. paşî 3. encam *"berfa hûr e, dawî dûr e" -dawî lê anîn 1. bi encam kirin 2. kuta kirin, qedandin -dawî bi gû hatin di axiriya temenê xwe de karekî nerewa kirin
(navdêr, mê) talî, soxî, xilasî, dûmahî, dûmahîk, encam, akam, netîce, neman, amadehî, songî, dawîng, hafil, pêjor, xilas, axir, kutahî, mirin, diwang, xilasbûn, qedîn.
Dijwate: destpêk, ser.
Bikaranîn: Lêker: bi dawî bûn, bi dawî hatin, bi dawî kirin, dawî anîn, dawî kirin, dawî dan, dawî bûn. Navdêr: bidawîbûn, bidawîhatin, bidawîkirin, dawîbûn, dawîanîn, dawîkirin, dawîdan Rengdêr: bidawîbûyî, bidawîhatî, bidawîkirî, dawîbûyî, dawîkirî.
: dawîn
dawî anîn (lêker)(Binihêre:) dawî
dawî bûn (lêker)(Binihêre:) dawî
dawî dan (lêker)(Binihêre:) dawî
dawî kirin (lêker)(Binihêre:) dawî
dawî lê anîn (biwêj) kuta kirin, ûeya dawiye bi serkeftî pek anîn. heya me xwe gihande we, dawî lê anîbû jî. min got nikare pek bîne, lê eferim, rizgar dawî lê anî.
dawî sifra hazir e gotina pêşiyan sifreya hazir ji bo xwarinê ye, çi hebe ew tê ser. dawiya hertiştî ku çi hebe talî tê ser sifreyê û ya rast ew e. kî jibo çi tiştekî bike dawiyê xuya dibe. dîsa li hin deveran dibêjin “dawe(doz) sifra hazir e”. wekî mirov doza tiştekî lihinekan bike an wan tawanbar bike, ew jî bibêje dawa sira hazir e, an aniha tiştekî wiha tune ye wa ye hertiştxuya ye.
dawî... pûç bûn (biwêj) encam vala derketin. tu çi dikî bike, karen ne rast û ne dirisi dawiya wan pûç e.
dawî... tune bûn (biwêj) li bo karen bêencam û neyînî tê bikaranîn. lawo min j1 te re negot dawiya wan karen sexte tune ye?
dawîanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) dawî
dawîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) dawî
dawîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) dawî
dawîdan (navdêr, mê) (Binihêre:) dawî
dawîdar (rengdêr) bidawîng, bidawî, bipayan.
ji: dawî +-dar
dawîhatin (navdêr, mê) dawiyandin, bi dûmahîhatin, kutabûn
dawîk Ji dawiya tiştekî ciyê zirav,Wek dawiya teriyê,dawiya keziyê,dawîka mar.
dawîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dawî kirin
dawîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) dawî
dawîn tiştê li herî paşiyê
(rengdêr) paşîn, axirîn, talîn, ya/yê piştî hemûyan, ya/yê dawiyê, ya/yê taliyê: kanûna dawîn, roja dawîn, dawîn şeva vê mehê.
Dijwate: pêşîn, ewilîn.
ji: dawî + -în
dawîng (navdêr, mê) encam, netîce, akam, hafil, pêjor, talî, dawî, dûmahî, dûmahîk, beramet.
Herwiha: dongî.
Bide ber: amanc, daxwaz, hedef.
ji: Ji erebî.
: bêdawîng, bêdawîngî, bidawîng, bidawîngî, dawîngdar, dawîngdarî, dawîngder, dawîngderî, dawîngî
dawîngdar (rengdêr) biencam, binetîce, biakam, bihafil, bipêjor, bitalî, bidawî, bidûmahî, bidûmahîk.
ji: dawîng + -dar.
: dawîngdarî dawîngdarîtî dawîngdartî
dawîngdarî (navdêr, mê) rewşa dawîngdarbûnê.
ji: dawîngdar + -î
dawîngî (navdêr, mê) rewşa dawîngbûnê.
ji: dawîng + -î
dawînî (navdêr, mê) paşîn, talî.
ji: dawîn +-î
dawînk (navdêr, mê) parkît, paşgir, paşqertaf, paşpirtik, xurdepaş, paşdank, paşdanî, dawîne, dûpaşk, paşkok.
ji: dawîn +-k
dawîtin (lêker)bêjandin, seridan, dabêtin, dawêştin, seridandin.
ji: dawî +-tin
dawîvekirî (rengdêr) tiştê ku dema bidawîhatina wî nehatiye diyarkirin.
Bide ber: bêdawî.
ji wêjeyê: — Ez dixwazim bala we bikişînim ser rastiyekê: Rewşa niho yanî “status quo” ji bo me ne alternatîvek e. Vê carê tarîxa ko bêt destnîşan kirin wekî berê ne dawîvekirî ye..
ji: dawî + vekirî, wergerra open-ended ya inglîzî
dawî end
(f.) end, result, extremity
(adv.) finally
last, end (cara dawî ‘last time’)
end.
dawî anîn v.t. to put an end to.
v.t. to put an end to.
dawî hatin v.i. to end, come to an end.
dawîn final
(adj.) last, final
(adj) last, final
dawîn lê anîn to end
dawî Abschluss
Ende
hinter
letzte
letzter
letztes
Schluss
dawî hatin alle
dawîlêhatin schließen
zu Ende gehen
dawîlenîn beenden
dawîya heftîye Wochenende
dawî m. peynîye m.
dawî dan lg. . berko dayene, netîce dayene, peynîye dayene
dawî hatin lng. . peynîye ameyene
dawî lê anîn lg. peynîye re ciardene, berkonayene, qedênayene, netîce re rîardene, xelesnayene
dawî lê hatin m. qedîyayis, qutbîyayis, xelesîyayis, peynîyererîameyis, peynîyepiroameyis n.
dawîlêhatin lng. . qedîyene, qutbîyene, xelesîyene, peynî re rîameyene, peynîye piro ameyene
dawîn rd. peyên
dawîng m. peynîye m., berko n., netîce n.
dawîtin lg. serad kerdene, bêjing kerdene, delujen kerdene, seradnayene
dawîya dawî h. peynîya peyene de, peynîya peyene, peynîye de, a peyene, a soxnîye, peynîya peynîye
dawîya dawîn h. peynîya peyene de, peynîya peyene, peynîye de, a peyene, a soxnîye, peynîya peynîye
dawîyandin m. peynîyererîardis, berkonayis, qedênayis, netîcererîardis n.