Encamên lêgerînê
darkaqîtko m çelik çomak
darkarçik bot/m armut ağacı
darkarçîn m armut ağacı
darkenêr bot/m mahlep (Prunus mahaleb)
darkêrgû bot/m tavşanın kabuklarının soyup yediği bir yabani ağaç
darkêş nd/nt 1. ağaç taşıyıcı 2. odun taşıyıcı
darkêşî m 1. ağaç taşıyıcılığı 2. odun taşıyıcılığı
darketin l/gh 1. çıkmak 2. bitki boy vermek * kereng darket kengerler boy verdi
darkevot bot/m şimşir ağacı
darkilor m oklava, merdane
darkirin m 1. değnekleme, sopalama 2. sopalama, dayak atma
darkiro bnr darkirok
darkirok zo/m ağaçkakan (Picus)
darkofî n kadın başlığı olan hotoz kasnağı
darkok n ağaçcık
darkoke zo/m ağaçkakan (Picus)
darkol (i) zo/m ağaçkakan (Picus)
darkol (ii) m kızak yapımında kullanılan ağac
darkolik n tandır ve ateş karıştırma değneği
darkolk n ateş karıştırma değneği
darkudik nd bir çocuk oyunu
darkudk bnr darkudik
darkulav n bir dokuma aracı
darkuncî bot/m susam sapı
darkuncîk bnr darkuncî
darkut n tokmak, ağaçtan tokmak
darkutik ağaçkakan.
darkutik (i) n çelik (çelik çomak oyununda iki ucu sivri kısa değnek)
darkutik (ii) zo/m ağaçkakan (Picus)
darkutînek zo/m ağaçkakan (Picus)
darkutk m çocuklar tarafında sopayla oynanan bir oyun
darkutok zo/m ağaçkakan (Picus)
darkutokê kesk zo/m yeşil ağaçkakan
darkarî (rengdêr) karê birîn kirîn û firotina daran
darkezwan (navdêr, mê) şengal
darkirî (rengdêr) têrdarûbar.
ji: dar +kirî
darkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) dar
darkirok (navdêr, nêr) darkoke
darkoke (navdêr) hin cûnên firrindeyan in ku bi nikilên xwe li daran didin û wan kun dikin.
Herwiha: darkotik darkotk darkutik darkutk darkutîng dartikok dardarok darneqlok darniqêrk darniqêrk doglîkutik kutkutik. Bi zazakî: darkoapik.
ji: dar + (?) (-koke)
darkunker (navdêr, mê) amêreke bi destî yan têhna karebê kar di ke jibo kunkirina dar dîwar û htd bi kar dihêt, mikare
darkut (navdêr) darkutik (firrinde), çekûç, keçûç.
ji: dar + kutan
darkutik cureyekî çivîdanxav kên ku bi nikilê xwe daran qul dike
darkutkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) darkut
darkutok (navdêr, mê) çûkek ji malbata Picidae ku daran bi nikulên xwe diniqêre,darniqêrk,darkutik,kutkutik Hev Wate, darniklok
dark tarî
tarî
dark mode moda tarî
darken the door qesta mala yekî kirin, rê pê xistin, serî lê dan, birêganî çûn malekî
darkarçik m. bot. murîyêre, mirwêre, dara murîye, mûrwêre, miryêre, mûryêre m.
darkirin m. çukerdis, çuwekerdis n.
darkutik m. zoo. darnequr, tiktiko, darkotek, darkutek, gozmîrçik, darkutik, darkuetik, guazmîrçik, darquepik, danequr, darneqo n.
m. sîrkut, sîrkutek, sîrkut n.
darkuetik (n) bakınız: darkutik (n)
darkurtike (m) bakınız: darkutik (n)
darkut (n) havaneli, soku tokmağı, dibek tokmağı
darkutik ağaçkakan
(n) 1)havaneli, soku tokmağı, dibek tokmağı 2) ağaçkakan
darkunkere darkoke, firindeyek e daran bi nikilên xwe kun dike