Encamên lêgerînê
darê ji binî nebir gotina pêşiyan ku mirov darê ji binîve bibire careke din şîn nayê.hertişt wiha ye, dema mirov û hinekî din ji hevdû bixeyide divêmirov bifikire ku rojekê mirovê li hev bihesile. ji ber wê yekê jî divê mirov ji binî de têkiliyan qut neke. alavek jimirov re demekê ne pêwist be, divê mirov wî alavî neavêje, mirov bifikire ku dê rojekê pêwist bibe.