Encamên lêgerînê
dananın kuyruğu kopmak boça kerê bizdîn, li ser hêlekanê bûn
boça kerê bizdîn, li ser hêlekanê bûn
Boça kerê bizdîn. (encama ku jê ditirsiyan pêk hatin)
danan l/gh konuşlandırmak
danan (i) m 1. ödenek 2. yatırı, depozit
danan (ii) m 1. inme 2. iniş * danana balafirê uçağın inişi 3. konuşlandirma
danandî rd 1. kurulu 2. kısık, kısılmış (ışığı azaltılmış) 3. inik
danandin m 1. koyma (bir şeyi bir yere bırakma veya belli bir yere yerleştirme) 2. kurma 3. kısma (ışığı veya sesi azaltma) 4. indirme (yüksekten veya yukarından aşağıya inmesini sağlama)
l/gh 1. koymak (bir şeyi bir yere bırakmak veya belli bir yere yerleştirmek) 2. kurmak * sifre danand sofra kurdu 3. kısmak (ışığı veya sesi azaltmak) 4. indirmek (yüksekten veya yukarından aşağıya inmesini sağlamak)
danan şitilandin, kirina erdêya şitileke da ku hêşin bibe
danandî (rengdêr) damezrandî, avankirî, danayî, çikandî.
ji: danand +-î
danandin (lêker)danin, daxistin, rekandin, dahelandin.
ji: dan +-andin
danan danîn, deynan, danîn erdê
(awaz) çêkirin
(stran) nivîsîn