Encamên lêgerînê
dan ber dilê xwe l/bw kucaklamak (kucağına almak, kucağında taşımak)
kollarının arasına almak
1) kucağına almak 2) bağrına basmak * gava ew dît hema da ber dilê xwe onu görünce hemen bağrına bastı (yek)