Encamên lêgerînê
damlama niqutîn, dilopkirin, çilkîn, çilkkirin m
niqutîn, dilopkirin, çilkîn, çilkkirin m
damlamak dilop kirin, çilkîn, niqutîn.
1. niqutîn (ji bo kctina tiştekî bi awayê dilopê, lê' libo libo) *örtüye yağ damlamış run niqutiye rûberê l/ngh 2. niqutîn l/ngh, çilkîn l/ngh, çilk kirin l/gh, dilop kirin l/gh (ji hundirê tiştekî bi şêweyê dilop bi dilop herikana şilemeniyekê) *dam damlıyor xanî dilop dike 3. tekepcke nekirin çûn cihekî (mec) l/bw
1. niqutîn (ji bo ketina tiştekî bi awayê dilopê, lê libo libo) * örtüye yağ damlamış rûn niqutiye rûberê l/ngh 2. niqutîn l/ngh, çilkîn l/ngh, çilk kirin l/gh, dilop kirin l/gh (ji hundirê tiştekî bi şêweyê dilop bi dilop herikana şilemeniyekê) * dam damlıyor xanî dilop dike 3. tekepeke nekirin çûn cihekî (mec) l/bw * damlaya damlaya göl olur tawo tawo rihek çêdibe, tişt dilop bi dilop tê ba hev, gûzek gûzek dibe dêzek