Encamên lêgerînê
dahat m 1. gelir, hâsıl(bir kimseye veya topluluga belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat) * dahata îro ya dukanê hindik e bugünkü dükkanın hâsılatı az 2. gel(bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı para, varidat, irat)
dahat û daçûn gelir gider
dahat û lêçûn gelir gider
dahata layekî yan gelir
dahata nesade gayri safi hasılat
dahata neteweyî millî gelir
dahata neteweyî ya nesade gayri safi mili hasılat
dahatî m 1. gelecek 2. gelir 3. soy, ardıl * tu dahatiyê ariyan î? sen arıların soyundan mısın?
dahatin iniş, inmek, yağmak.
l/ngh 1. inmek (yukarıdan aşağıya doğru gelmek) 2. inmek (bir taşıt veya binek hayvanından yere basmak) * ji erebeyê dahat arabadan indi * ji hespê xwe datê atından iniyor 3. inmek * defa singê min dahat göğsüm indi 4. dinmek * kela wî dahat sinirleri dindi 5. inmek, nazil olmak * Quran dahatiye erdê Kuran inmiş 6. yağmak (kar için) * berf dahat kar yağdı 7. çöğünmek (bir yanı çökerken öbür yanı kalkmak) 8. batmak (gök cisimleri için) * ne êvarê datê ne sibehê vetê ne akşam batıyor ne sabah doğuyor
m 1. inme (yukarıdan aşağıya doğru gelme) 2. in(bir taşıt veya binek hayvanından yere basma) 3. inme (göğüs inme) 4. dinme 5. inme, nazil olma 6. yağma (kar için) 7. çöğün(bir yanı çökerken öbür yanı kalkma) ) 8. batma (gök cisimleri için)
dahatina berfê kar yağışı
dahatina tengavî acil iniş
dahatû m gelecek, ati (daha gelmemiş yaşanacak zaman; istikbal) * ew der barê dahatûya me de biryar dide geleceğimiz hakkında o karar veriyor
dahatûnas nd/nt gelecek bilimci
dahatûnasî m gelecek bilimi
dahatûparêz nd/nt gelecekçi
dahatûparêzî m gelecekçilik
dahatûya nêzik nd yakın gelecek zaman
yakın gelecek zaman
dahatûya pêş nd ön gelecek zaman
dahatûzan nd/nt gelecek bilimci
dahatûzanî m gelecek bilimi
dahat (navdêr, nêr) deramet, warîde, îrat, hecel, qezenc, muçe, warîdat, meaş, jêhatin, pareyê yan qezenca ku mirov werdigire: Dahatê te yê mehane çend e?, Lêçûna vê dikanê ji dahatê wê zêdetir e! (anku ev dikan xesarê dike), hecilandin, miz.
Herwiha: dahate, dahatin.
Dijwate: lêçûn, mesref, xerc.
ji: dahatin - -in.
: dahatî
dahatdar (rengdêr) beredar, bi randiman.
ji: dahat +-dar
dahatî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dahatin
dahatin (lêker)(navdêr, mê) hatin xwarê, nizm bûn, daketin. Tewîn: -da(h)ê-.
Dijwate: hilketin.
ji: da + hatin.
: dahat, dahate, dahatî.
Herwiha: dêhatin
dahatin/datê/dayê 1. peya bûn 2. hatin xwarê 3. dagerîn
dahatû 1. pêşeroj, musteqbel 2. pere û berê ku ji ked an jî dezgehê mirovî tê
dahat income
dahatin (dawere) to come down, to land
dahatû future
dahatin herabsteigen
hinunterkommen
schneien
dahatû Zukunft
dahat m. vart, ameyis, warîdat, îrat n.
dahat û daçûn n. ameyis û sîyayis n.
dahata neteweyî n. ameyiso neteweyî, ameyiso mîlî, varto neteweyî n.
dahatin lng. . degêrayene, war ameyene, war bîyene, decêrayene
lng. . peya bîyene, war ameyene, war bîyene, roseqetîyene
dahatû m. vereroje m., ayende m.,îstiqba n., peyroje m.
dahatûnas m/n. vererojsinas, futurolog, ayendezan ayendesinas n.
dahatûnasî m. vererojsinasîye, futurologî, ayendezanîye, futurolojî m.
dahatûparêz rd. vererojparêz, ayendeparêz, futurîst
dahatûparêzî m. vererojparêzîye, ayendeparêzîye, vererojparêzênî m.
dahatûperestî m. vererojparêzîye, ayendeparêzîye, vererojparêzênî m.
dahatûxwaz m. m. futurîst, vererojwan, vererojcî, ayendecî, vererojwaz n.
dahat destkeft, dahat, qazanc, kar, feyde
dahatû ayinde, pêşeroj, dema (yan tişta) bêt / were
(pirça / pora) şekirî, şehkirî