Encamên lêgerînê
dagêrî m idare, yönetim
dagêrîn m 1. dönme 2. idare edilme, yönetilme
l/ngh 1. dönmek 2. idare edilmek, yönetilmek
dagêrîtî m idarecilik, yöneticilik