Encamên lêgerînê
cudam (kesê) bêpîr, bêkêr, bêhêz rd
(kesê) bêpîr, bêkêr, bêhêz rd
cuda rd 1. ayrı (yerleri bir olmayan) * hûn bi hev re ne, ji hev cuda ne? beraber misiniz, ayrı mısınız? 2. ayrı, başka (başka türlü) * ev babeteke cuda ye bu ayrı bir konu * ew, mirovekî cuda ye o, başka bir adamdır 3. ayrık 4. değişik, farklı (benzerlerinden ayrı, farklı) * rengên cuda değişik renkler 5. ayrı (ayrı olan)
cuda bûn l/ngh 1. ayrılm (bir yerden, kimseden veya şeyden uzaklaşmak) 2. ayrılmak (karı koca için, evlilik birliğini bozmak) * ji mêrê xwe cuda bû kocasından ayrıldı 3. farklılaşmak
cuda bûn ketin (tiştekî) fark etmek (değişmek, başkalaşmak)
cuda cuda 1) ayrı ayrı, başka başka (değişik, birbirinden ayrı olan) * karê wan yên cuda cuda hene ayrı ayrı işleri var 2) ayrı ayrı (her biri için) * ji bo zarokan cuda cuda leyîstok kirîn çocuklar için ayrı ayrı oyuncak aldı 3) ayrı ayrı (her biri ayrı olarak) * cuda cuda li çêja xwarinan nihêrt yemeklerin tadına ayrı ayrı baktı
cuda girtin l/gh tecrit etmek, ayrı tutmak
cuda kirin l/gh 1. ayırmak (bir yeri bir engelle bölmek) 2. ayırmak (birbirinden uzaklaştırmak) 3. ayırmak (nitelik değişikliğini anlamak) * çêyî ji xerabiyê cuda kirin iyiyi kötüden ayırmak 4. ayırmak (iki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak) 5. ayırmak (tahsis etmek) 6. ayrı tutmak 7. bölmek (birliğin bozulmasına çalışmak) 8. ayırt etmek
cuda serî kişandin ayrı baş çekmek
cuda serkêşî kirin ayrı baş çekmek
cudabar rd ayrılabilir
cudabarî m ayrılabilirlik
cudabûn m 1. ayrılma (bir yerden, kimseden veya şeyden uzaklaşma) 2. ayrılma (karı koca için, evlilik birliğini bozma) 3. farklılaşma 4. ayrım (tefrik)
cudabûnî m ayrımlılık, farklılık
cudabûyî rd 1. ayrık, ayrı tutulmuş, ayrılmış (bir yerden, kimseden veya şeyden uzaklaşmış) 2. ayrılmış (karı veya koca için, evlilik birliğini bozmuş olan) 3. farklılaşmış
cudabûyîn m 1. ayrılış (bir yerden, kimseden veya şeyden uzaklaşma) 2. ayrılış (karı koca için, evlilik birliğini bozma) 3. farklılaşma
cudaçapî m ayrı basım
cudaceleb rd ayrı cinsten
cudagirtî rd bağışık , ayrı tutulmuş, muaf
cudagirtîbûn m ayrıcalık, bağışıklık, muaflık, muafiyet
cudagirtin m tecrit, ayrı tutma
cudagotin m üslûp
cudaker nd/nt 1. ayırımcı 2. ayrılıkçı 3. bölücü, bölen 4. bölücü (bir topluluğu, birliği parçalayan, bölme amacında olan)
cudakerî m 1. ayırımcılık 2. ayrılıkçılık 3. bölücülük
cudakirî rd 1. ayırılmış (bir engelle bölünmüş olan) 2. ayırılmış (birbirinden uzaklaştırılmış) 3. ayırılmış (nitelik değişikliğini anlamış) 4. ayırılmış (iki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmuş) 5. ayırılmış (tahsis edilmiş) 6. ayrı tutulmuş 7. bölünmüş (birliği bozulmasına çalışılmış olan) 8. ayırıma tabi tutulmuş olan 9. ayrıcalı, ayrık, ayrılı
cudakirin m 1. ayırma (bir yeri bir engelle bölme) 2. ayırma (birbirinden uzaklaştırma) 3. ayırma (nitelik değişikliğini anlama) 4. ayırma (iki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozma) 5. ayırma (tahsis etme) 6. ayrı tutma, tecrit etme 7. bölme (birliğin bozulmasına çalışma) 8. ayırt etme
cudam rd aylak
cudamî m aylaklık
cudatî m 1. ayırım, fark 2. farklılık, başkalık 3. ayrılık 4. aykırılık
cudatir rd başkası
cudaxwaz nd/nt ayrılıkçı
cudaxwazî m ayrılıkçılık
cudayî m 1. ayırım 2. ayrılık (düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık) 3. fark 4. değişiklik, farklılık 5. başkalık, ayrılık 6. ayırtı 7. ayrılık
cudayî bûn l/ngh ayrımlaşmak, farklılaşmak
cudayî kirin ayırım yapmak
cudayî kirin nava (kesan an jî tiştan) 1) ayırım yaratmak 2) ayrı seçi yapmak
cudayî xistin (an jî kirin) nava (...) fark gözetmek, ayırmak * ez cudahiyê nakim nava zarokên xwe çocuklarımı birbirinden ayırmam
cudayîbûn m ayrımlaşma, farklılaşma
cudayîbûyîn m ayrılış, farklılış
cudayîkî h ayrımlı olarak
cudayîtî m ayırımlık, ayrılık
cudayîya nîjadî ırk ayrımı
cuda cihê, ciyawaz *"bira bira ye, bazar cuda ye"
(rengdêr) cihê, ne mîna hev, ne wek hevdu, ne şibî êkdu: Ew hemî eynî ne lê ev cuda ye, cihê, ne bi hev re, ne li gel hev, ne li gelêk, ne pêkve: Ew û jina xwe cuda bûne. (Êdî bi hev re najîn.).
Herwiha: cida.
Hevwate: cihê, ciya, ferq, têvel.
Dijwate: eynî, bi hev re, mîna, pevre, pêkve, şibî, têkde, li gelêk, wek, wekhev, yek.
Bikaranîn: Lêker: cuda kirin, cuda bûn, cuda girtin. Navdêr: cudakirin, cudabûn, cudagirtin Rengdêr: cudakirî, cudagirtî. Bi soranî: ciya, ciyawaz.
: cudaber, cudaberî, cudagir, cudagirî, cudahî, cudakar, cudakarî, cudaker, cudakerî, cudatî, cudaxwaz, cudaxwazî, ferqûcudahî.
ji: Proto-aryayî yew- (cuda), avestayî: yuta- (cuda) Pûnjabî: yud (cuda) Pehlewî: cudî (cuda) Farisî: cuda (cuda) Belûçî: cita (cuda) Kurmancî: cuda, cida (cuda) Kurdî (Soranî): ciya (cuda) Zazakî: ciya (cuda) Bo hin nimûneyên din jî, ku tê de y dibe c, binere: cejn, cihû.Çavkanî: Cheung p.216 Ji eynî rehî: cihê
cuda bûn (lêker)(Binihêre:) cuda
cuda cuda cihê cihê, ciya ciya
cuda girtin (lêker)(Binihêre:) cuda
cuda kirin (lêker)(Binihêre:) cuda
cudabar (rengdêr) mînahev.
ji: cuda +-bar
cudabarîtî (navdêr, mê) cudayîtî.
ji: cudabar +-îtî
cudabarkî (navdêr, mê) bi cudabarî.
ji: cudabar +-kî
cudabûn (navdêr, mê) dema mirov ji hev dûr dikevin, :bira ji hev cudabûn ; ang ; bûn du mal
cudabûn ketin (lêker) ferqî ketin, guherîn.
ji: cudabûn + ketin
cudabûnî (navdêr, mê) dabeşbûnî, veqetînî.
ji: cuda +-bûnî
cudabûyî (rengdêr) (Binihêre:) cuda
cudaçeşn (rengdêr) cihêreng, cuda, cihê, têvel, ciyawaz, cuda-cuda
cudadar (rengdêr) cudayî.
ji: cuda +-dar
cudagir (navdêr, mê) kesê/a cudayan digire.
ji: cuda + -gir
cudagirî (navdêr, mê) karê cudagiriyê.
ji: cudagir + -î
cudagirtî (rengdêr) (Binihêre:) cuda
cudagirtîbûn (navdêr, mê) bexşandîbûn, bexşbarî, muafiyet, muaftî.
ji: cudagirtî +bûn
cudagirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) cuda
cudahî cihêtî, ciyawazî
(navdêr, mê) ferq, cihêtî, ciyawazî, têvelî, ne wekhevî, ne mîna hev, ixtilaf, taybetî, têvelbûn.
Herwiha: cidahî, cidatî, cidayî, cudatî, cudayî.
ji: cuda + -hî
cudahî bûn (lêker)(Binihêre:) cudahî
cudahî dîtin (lêker) cihê kirin, cuda kirin, lê werqilîn, fesilandin.
ji: cudahî + dîtin
cudahî kirin (lêker)(Binihêre:) cudahî
cudahîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) cudahî
cudahîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) cudahî
cudahîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye cudahî kirin
cudahîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) cudahî
cudakarî (navdêr, mê) rewşa cudakarbûnê.
ji: cudakar + -î
cudaker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê cuda dike, dabeşker, cihêker, bijarker.
ji: cuda + -ker
cudakirî (rengdêr) îzole, veder
cudakirin (navdêr) ji hev vekirin, ji hev dûrxistin, :hindî ez di hêm nikarim wan du cêmikan ji hev cuda bi kim, :cotyarî genim ûkajêk cuda kirin, :pareyên hûr gir ji hev cuda ke
cudaparêzî (navdêr, mê) apartayd, awartin, ferqûcudahî, nijadperistî, segregasyon
cudaxwaz kesê ku doza cihêbûnê dike
kesê ku doza cihêbûnê dike
cudaxwazî (navdêr, mê) (siyaset) parvexwazî, cihêxwazî, separatîzm, xwestin ku welatek parçe bibe, daxwazkirin ku parçeyek ji welatekî veqete û bibe serbixwe, (giştî) daxwaza imtiyazan kirin, daxwaza takemafan kirin, tiştên ji yên xelkê cudatir xwestin.
Herwiha: cidaxwazî.
ji wêjeyê: Di dewra 1954-74an de, pirsgirêk wek pirsgirêka şûnvemayin, cehalet û feodalîteyê hatiye tarîfkirin; xwestine ko ji Kurdan re ‘medenîyet’ê bibin, wan bikin Tirk û bi wî awayî pirsgirêkê çareser bikin. Piştî 1968an, pirsgirêk êdî pirsgirêka komunîzm û parvexwazîyê ye. Piştî 1980yan, bi taybetî jî piştî jihevketina Sovyetan, pirsgirêk bûye xwedîyê tarîfeke nuh; êdî pirsgirêk terorîzm an jî bi awayê vê dawîyê terorîzma etnîkî ye.(Fuat Onen: Welatek di ronkaya rojê de ji gelên wî yên otokton hat dizîn, Nefel.com, 12/2007).
ji: cudaxwaz ji parve + -xwaz + -î
cudayî kirin (lêker) pêşbiryarî kirin.
ji: cudayî + kirin
cudayîkî (navdêr, mê) bi cudayî, bi ciyawazî.
ji: cudayî +-kî
cudayîkirin (navdêr) mirovkanêkirin, tagirîkirin, :nabit cudayî di navbera zarokan da bi hêt kirin
cuda separate
cuda bûn (jin û mêr) to divorce; (parve bûn) to separate
cudabûn (jin û mêr) divorce; (parvebûn) separation
cudaxwaz separatist
cudaxwazî separatism
cuda eigen
Einzahl
einzeln
entfernt
extra
getrennt
unterschiedlich
verschieden
cuda bûn anders sein
getrennt sein
unterscheiden, sich ~
verschieden sein
cuda kirin unterscheiden, etw. ~
cudahî Unterschied
cudaxwaz Separatist
cudayî Unterschied
cuda rd. ciya, arzî, ciya, da
cuda cuda h. ciya-ciya, arzî-arzî
cuda girtin m. tecrît, arzîkerdis, dyagirewtis n.
cudaceleb rd. heterojen, ciyacinsên, arzîdnsên, ciyacureyên
cudaker rd. ciyaker
rd. pareker, dyaker, arzîker
cudakerî m. dyakerîye, dyakerênî m.
m. parekerîye, dyakerênî, arzîkerîye m.
cudakirî rd. dyakerde, arzîkerde, mustesna
cudaxwaz rd. dyawaz, arzîwaz
cudaxwazî m. dyawazîye, dyawazênî, arzîwazîye m.
cudayî m. dyayîye m., arzîyîye m., ferqe m., nuans n., dyayênî m. *hatin cudakirin llb. dya kerîyene, ameyene dyakerdene, ameyene raqetnayene, ameyene ravisnayene