Encamên lêgerînê
cr Cr. kurtebêja kromê kim
Cr, kurtebêja kromê kîm
cr kîm Cr (krom’un kısaltması)
criterion Înglîzî (navdêr) pîvan, çenber. Ingilîzî: Bêje, /kɹaɪˈtɪəɹiən/, kraytiyeryen Wate, pêwer
crab kevjal
crabbed vajî, ters, cirnexweş, hişk, sirt 2. layş (nivîs) crabby vajî, ters, cirnexweş.
crack (1 şîrove)şkandin
crack a joke henek pê kirin, tinazê xwe pê kirin.
crack of doom rabûna qiyametê, xilaseka dinyayê. hukm lê birrîn, ceza dayîn, ceza lê birrîn, di eleniya yekî de hukm dan 2. bextreşîbûn.
cradle dergûş
crafty fenek, pelîd, xasûk. craftily şeytankî, bi xasûkî. craftiness xasûtî.
cranial kilox, qoq
crash şkandin
crazy dîn
dîn
cream xavik, toxavk.
creas qermîçek, cihê qermiçînê/qermiçiye
create afirandin
dahênan
darêjtin
çêkirin
credence bawerî
credit kredî
creditor qerker, deyndêr.
creel selika masîgirî.
creeping dog' tooth grass karûş, (bot.) Cynodon dactylon
creeping jack (bot.) Sedum acre.
cres cresc (kurte) crescendo.
cretin (tip.) kreten. cretinism kretenîzm.
crier bangêr.
crime tawan
sûc
crisis qeyran
alozî, krîz
criterion pîvan
criticism rexne
criticize rexne kirin
rexne dan, krîtîk kirin, qûsur dîtin
critique rexne
crock qir û qaf 2. (îng) pîr an jî hespê kûd 3. (argo) neçar an jî kesê nebikêr.
crockery qir û qaf, şikêlik, qirik û qafik.
crocodile ajal. cirnîs, tîmseh
crocus zeferan, (bot.) Crocus sativus 2. gangilok, (bot.) Colchicum autumnale.
crone jina pîr, pîrek.
crop zad
crop ber, berhem, mehsûl, berçîvank (ji bo kisîkeke biçûk tê gotin ku di laşê mirîşkan de (û hinek çûk) heye û armanca wê ew e ku berî ku xwarin herin ûrê heywên li vir werin komkirin û ger pêwist bibe dîsa were devê heywên û ji nû ve were cûtin).
cross derbas bûn
cross reference di heman pirtûkê de serî li derekî dan.
cross the rubicon biryareka ku êdî jêgerîn nîne dan.
crossexamine cross-examine jê pirsîn, tengazer kirin.
crosspurpose cross-purpose armanca cuda. at cross purposes mirov zen bike ku lihev hatine lê lihev nehatin.
crossstitch qenewîç, cawê ku li serê nexşan çêdikin.
crosswise Çepûrast , çeprast
crowd girse
crude xav
crude ochre (min.) kevirê perpûnê.
crude sap ham avjîn.
crudity hetektî, çortî.
cruel stemkar
xedar
zordar
zordest
çavsor
crust tivil
crusty qalikdar 2. cirnexweş.
cry girîn
cryptic nepenî
cryptogram Nivîsa vbi şîfreyî hatiye nivîsandin.
cryptographer kesê ku nivîsên bi şîfreyî dinivîse.
cryptographic di derbarê nivîsa şîfrekirî de.
cryptography nivîsandina nivîsên şîfrekirî
cryptology Zanista şîfreyan.