Encamên lêgerînê
cl kim Cl (klor’un kısaltması)
claim xwestin, îdîa kirin, îdîa
maf
xwestin
claimed heqê
clamant bihêwirze 2. biheter, zeliqok.
claque destqutên kirêgirtî, şeqşeqker, kesê ku li şanoyê bi pereyan hatiye girtin da ku lı çepikan bide, kesê ku çepikan ji bo pesndana kirinên kesekî an jî, ji bo wî kesî bi xwe dide
clarification ronîkirin, daxuyanî, diyar kirin.
clarify diyar kirin, zelal kirin
clary giyagewrik.
class çîn
çîn
classes çîn
classic klasîk
classmate hevalê pola.
classroom Pol, Sinif
refa
claw kulab
claxon dengda.
clay gil
clean avîje
pak
pakkirin
pakûj
paqij
paqijkirin
xwerû
paqij
paqij, şuştin, bişo, paqij kirin
cleanly avîje
pak
paqij
cleanse paqijkirin
clear paqij, paqij bike
diyar
eşkere
pakûj
paqijkirin
pendî
temîz
zelal
zelal
clench 1. şidandin (a dest, a dinan) 2. hişk pê girtin, pê girtim 3. şidandin, pê girtin 4. mandal.
clever aqilmend
jêhatî
zîrek
zîrevan
zîrek
click tikandin (bitikîne)
client daxwazker
climate avhewa, avûhewa, îqlim
cling xwe pê girtin.
clingy mezeloqî, ya ku xwe pê dizeliqîne.
clinic klînîk
clinical di derbarê klînîkê de. klînîkî. 2. ji hestan rizagarbûyî, zanyarî. objektîf.
clinically derbarê de klînîkê de
clique kom
clitoris (anat.) Klîtorîs. Zilik, çilik, çilik, gilik, nêrik
clock saet
saet
close girtin, bigire
girtî
girtin (bigire)
girtin, bigre, nêzik
girtin, bigre, nêzik
closed girtî, nêzik
closer nêzîktir
cloth caw
clothes cil
cloud ewr
ewr
cloudy ewrawî
clover ket
nefel
club komele
cluster kom
clown qeşmer
qeşmer
qeşmêr