Encamên lêgerînê
ciwanmêr rd/nd 1. civanmert, centilmen, kibar (davranış düşünce, duygu bakımında nazik olan kimse) 2. babacan
ciwanmêr bûn l/ngh 1. civanmertleşmek, kibarleşmek 2. babacanlaşmak
ciwanmêrane h kibarca, centilmence
ciwanmêrbûn m 1. civanmertleşme, kibarleşme 2. babacanlaşma
ciwanmêrî m 1. civanmertlik, centilmenlik, kibarlık 2. babacanlık
ciwanmêrî bûn l/ngh kibarlaşmak
ciwanmêrî kirin kibarlık etmek
ciwanmêrîbûn m kibarlaşma
ciwanmêrîya (yekî) pê girtin cömertliği tutmak
ciwanmêrkî rdh kibarca, centilmencve
ciwanmêr Edler
vornehmer Mann
ciwanmêr rd. qelender, camêrd
ciwanmêrî m. camêrdîye, qelenderênî, camêrdênî m.