Encamên lêgerînê
ciris rd batık, kirli
cirisandî rd batırılmış, kirletilmiş olan
cirisandin batırmak
m batırma
l/gh batırmak (kirletmek)
cirisî rd batırılmış, kirletilmiş
cirisîn m batırılma, kirletilme
l/ngh batırılmak, kirletilmek