Encamên lêgerînê
cihokî rd oluklu (üstünde yol yol oluklar bulunan) * muqaweyê cihokî oluklu mukava
cihokî bûn l/ngh oluklaşmak
cihokîbûn m oluklaşma
cihokîbûyîn m oluklaşma