Encamên lêgerînê
cehş n sıpa
cehş anîn l/gh yavrulamak (eşek için)
cehş kirin l/gh hülle yapmak
cehşanîn m yavrulama (eşek için)
cehşê kerê eşek sıpası
cehşik n sıpa, sıpacık
cehşikê kerê eşek sıpası
cehşkirin m hülle yapma