Encamên lêgerînê
care m kere, kez, defa
carecar h 1. car car 2. m yaygara, carcur
carecar kirin l/gh car car etmek, carlamak
carecarkirin m car car etme, carlama
caregize n manda boğası (dört yaşında olanı)
carek 1) bir defa, bir kere (olup bitti anlatan cümlelere katılır) * carek ev tişt qewimiye, em çi bikin bir kere bu iş olmuş ne yapalım 2) bir defa, bir kere (ilk önce, hele) * carek tu mepeyîve bir kere sen, konuşma * carek ew virek e bir kere o yalancı 3) bir defa, bir kere (asıl önemli olan) * carek xanî biçûk e, ji bilî vê, cihê wê jî dûr e ev bir defa küçük, bundan başka, yeri uzak 4)bir, bir kez (tekrarlandığında) * carek li wê, carek li min mêzand ... bir ona, bir bana baktı...
carek (i) h bir kez
carek (ii) m çarpı, çarpı işareti
carek din bir daha, bir dahaki sefere.
carek du birkaç kez, bir iki
carek ji caran 1) günlerden bir gün 2) bir varmış bir yokmuş
carek terzî deh car derzî eskisi olmayanın acarı olmaz
carek xwedê teala jê re gotiyeê (Allah) yürü ya kulum demiş
careke (bi) tenê bir kerecik, bir defalık (bir kereye özgü olan, bir kereye özgü olarak) * ez careke tenê êzingan didime te bir defalık için sana odun veriyorum
careke din h bir daha, yeniden
1) bir daha * careke din mexwaze bir daha isteme 2) bir daha (hiçbir zaman) * careke din, li min tobe bir daha mı, tövbeler tövbesi 3) tekrar, tekrardan, yeniden
carekê navê wî derketiye, li serê nayê hilanîn adı çıkmış dokuza inmez sekize
carecar kirin (lêker) carîn, carînîkirin, carecarkirin, carînî kirin, kirin carînî, kirin carecar, kirin qajeqaj.
ji: carecar + kirin
carecarkirin (navdêr, mê) carîn, carînîkirin, carînî kirin, kirin carînî, kirin carecar, carecar kirin.
ji: carecar +kirin
carek (navdêr, mê) demek vebrî, ek car, pend, :carekê di bêjin befra sare
carekê (rengdêr) demekê, serdemekê, rojekê, carekê ji caran
carekê bi kuwarekê (biwêj) bila carek be, lê bila xweşik be. ez jîzehf zêde naxwazim. hema carekê, bi kuwarekê. kuwar: şaneya (peteg) hingiv, ya meşan
care bergirî
xem
xem jê xwarin, dîqat kirin, jê re bûn xem
carefree bêxem
careful baldar
Hişyar, hişyarî
caressing each other bihevşabûn
careworn Bêzar, bêhal
carecar h. qîj-wîjîye, karî-warîye, qîjeqîj, gazegaz, qareqar, qêreqêr, qajeqaj
caregize n. zoo. boxeçor n.
carek h. reyê, doli m., sopê, gilangê, geyimê
carekê h. reyê, doli m., sopê, gilangê, geyimê *carek xwedê teala jê re gotiye ê=reyê homayî ci ra vato ya, reyê heqî ci ra vato ya
careke din rd. and, reyena, sopêna, dolimêna, gilangêna, hewêna, geyimêna, defêna, reyêde bîne, sopêde bîne, hêna, andna, gilangîna, andya, gilane, hund, hand, ond, wund, und, hunc