Encamên lêgerînê
carcar carcarok, qajqaj, qajqajok rd
carcarok, qajqaj, qajqajok rd
carcar etmek Kirin qajeqeqaj. Kirin carecar.
carcar 1. car car 2. rd yaygaracı
carcar kirin car car etmek
carcaro rd çığırtkan, yaygaracı
carcarok rd çığırtkan, yaygaracı
carcarokane rd/h çığırtkanca
carcarokî m 1. çığırtkanlık, yaygaracılık 2. rd çığırtkan gibi
carcaroyî m yaygaracılık