Encamên lêgerînê
caran (ii) mat/m 1. çarpma 2. çarpı (matematikte x işaretinin adı) 3. eder (çarpmada) * pênc caran pênc bîst û pênc dike beşi beşle çarparsa yermi beş eder