Encamên lêgerînê
cam 1. cam, pîpok m 2. cam (ji bo tiştê ji camê hatiye çêkirin) rd 3. cam (ji bo pencereyê) *camın önündeki masaların he­men yanında oturmuş=li ba maseyên li ber camê rûniştiye m 4. şûşe, qedeh m
1. cam, pîpokm 2. cam (ji bo tiştê ji camê hatiye çêkirin)rd 3. cam (ji bo pencereyê) * camın önündeki masaların hemen yanında oturmuş li ba maseyên li ber camê rûniştiyem 4. şûşe, qedehm
cam evi dukana caman nd
(veya cam yuvası) cihê camê, camxane (ji bo cihê ku cam dikevê) m
dukana caman nd
cam evi (veya cam yuvası) cihê camê, camxane (ji bo cihê ku cam dikevê)m
cam gibi 1) wekî cam (ji bo tiştên ku şefaf in) 2) xav (ji bo çavê wisa bêruhî)
1) wekî cam (ji bo tiştên ku şefaf in) 2) xav (ji bo çavê wisa bêruhî)
cam göbeği 1. rengê şînê ber bi kesk ve nd 2. tiştê ji vî rengî rd
1. rengê şînê ber bi kesk ve nd 2. tiştê ji vî rengî rd
bnr cam göbeği
cam göz bnr camgöz
bnr camgöz
cam kanatlılar famîleya mînmînikan
famîleya mînmînikan
cam mozaik mozaîka ji caman
mozaîka ji caman
cam resim resma ji caman
resm ji caman
camadan cemedan m
cemedan m
cambaz 1. cambaz, canbaz, akrobat nd/nt 2. canbaz (kesê ku hesp xwedî dike an jî dikire û difıroşe) nd/nt 3. osta, canbaz *söz cambazı=ostayê gotinan nd/nt 4. canbaz (kesê kone, xasûk û hîlekar) (mec) rd
1. cambaz, canbaz, akrobat nd/nt 2. canbaz (kesê ku hesp xwedî dike an jî dikire û difiroşe) nd/nt 3. osta, canbaz * söz cambazı ostayê gotinan nd/nt 4. canbaz (kesê kone, xasûk û hîlekar) (mec) rd
cambazhane canbazxane (cihê ku pêşaniyên akrobatîk lê tên pêkanîn) m
canbazxane (cihê ku pêşaniyên akrobatîk lê tên pêkanîn) m
cambazlık 1. canbazî, canbaztî, akrobasî 2. canbazî, canbaztî (ji bo karê firotin û kirin an jî xwedîkirina hespan) 3. canbaztî (ji bo xasûktî û hîlekariyê) (mec) m
1. canbazî, canbaztî, akrobasî 2. canbazî, canbaztî (ji bo karê firotin û kirin an jî xwedîkirina hespan) 3. canbaztî (ji bo xasûktî û hîlekariyê) (mec) m
cambul cumbul avşoqî (xwarina ku tê de pir av heye) h
cumbul avşoqî (xwarina ku tê de pir av heye) h
camcı 1. camkar 2. camfîroş 3. kesê ku di paceyê re li hundirê malê dinêre (argo) nd/nt
1. camkar 2. camfiroş 3. kesê ku di paceyê re li hundirê malê dinêre (argo) nd/nt
camcı macunu mecûna caman
mecûna caman
camcılık 1. camkarî 2. camfiroşî m
1. camkarî 2. camfiroşî m
camekan 1. camxane, camekan, vitrin 2. camekan (di wateya navbirê de) *araya bir camekan yaptırdım=min camekanek ji bo navberê da çêkirin 3. li hemaman cihê bicam ku lê kincên xwe vêdixin 4. berçavk (argo) m
camekân 1. camxane, camekan, vitrîn 2. camekan (di wateya navbirê de) * araya bir camekan yaptırdım min camekanek ji bo navberê da çêkirin 3. li hemaman cihê bicam ku lê kincên xwe vêdixin 4. berçavk (argo) m
camekânlı bicamekan *camekânlı dük­kan=dukana bicamekan rd
bicamekan * camekânlı dükkan dukana bicamekan rd
camgöz 1. kesê ku çavê wî ji cam e, di şûna çav de cam kirine kuna çav 2. tima, çavbirçî (mec) 3. cureyek semasî yê ku li peravên deryayê dijî, telê wî digihîje metre û nîvekê, û goştê wî xweş e (Galeius canis)
1. kesê ku çavê wî ji cam e, di şûna çav de cam kirine kuna çav 2. tima, çavbirçî (mec) 3. cureyek semasî yê ku li peravên deryayê dijî, telê wî digihîje metre û nîvekê, û goştê wî xweş e (Galeius canis)
cami (I) mizgeft, camî m
mizgeft, camîm
cami (ii) civyar, cemker (kesê dicivîne, cemî ba hev dike) 2. tiştê ku dihewîne hundirê xwe, dikare bike hundirê xwe rd
cami yıkılmış ama mihrabı yerinde emr heye lê wekî qîzekê ye (pîreka ku pîr bûye lê hîna jî bedew e) (II) civyar, cemker (kesê dicivîne, cemî ba hev dike) 2. tiştê ku dihewîne hundirê xwe, dikare bike hundirê xwe rd
emr heye lê wekî qîzekê ye (pîreka ku pîr bûye lê hîna jî bedew e)
camia civat, cemaet m
civat, cemaet m
camit 1. bêgan, bêcan, bêruh 2. cemidî, qerisî, qerimî (tiştê ku bûye mîna cemedê) rd
1. bêgan, bêcan, bêruh 2. cemidî, qerisî, qerimî (tiştê ku bûye mîna cemedê) rd
camız gamêş zo/n
gamêş zo/n
camlamak cam lê xistin, cam li berê xistin l/bw
cam lê xistin, cam li berê xistin l/bw
camlanmak cam li berê ketin l/bw, cam lê hatin xistin l/tb, cam li berê hatin xistin l/tb
cam li berê ketin l/bw, cam lê hatin xistin l/tb, cam li berê hatin xistin l/tb
camlaşma cambûn m
cambûn m
camlaşmak bûn cam l/ngh
bûn cam l/ngh
camlatmak cam lê dan xistin, cam li berêdan xistin l/lb
cam lê dan xistin, cam li berê dan xistin l/lb
camlı 1. bicam, camdar 2. camkirî, camlêxistî rd
1. bicam, camdar 2. camkirî, camlêxistî rd
camlık 1. camekan (cihê ku bi camekanan hatiye veqetandin) 2. camekan (sera) m
1. camekan (cihê ku bi camekanan hatiye veqetandin) 2. camekan (sera) m
camsı 1. camikokî 2. birbisokî rd
1. camikokî 2. birbisokî rd
cam m 1. cam, sırça 2. rd cam, sırça (camdan yapılmış şeyler için) 3. cam (pencere) * li ba maseyên li ber camê rûniştiye camın önündeki masaların hemen yanında oturmuş 4. kadeh, içki kadehi * cama meyê şarap kadehi
cam gibi (şefaf şeyler için)
cam bûn l/ngh camlaşmak
cam lê dan xistin camlatmak
cam lê hatin xistin mlanmak, cam takılmak
cam lê xistin camlamak, cam takmak
cam li berê dan xistin camlatmak
cam li berê hatin xistin camlanmak, cam takılmak
cam li berê ketin camlanmak, cam takılmak
cam li berê xistin camlamak, cam takmak * wekî
cama cîhanuma nd küre (dünya)
cama nesaya nd buzlu cam
cama plastîk nd plastik cam
cama zelal rd 1. şeffaf cam 2. işki bardağı
camax m tartar
camax girtin l/gh tartarlanmak
camaxgirtî rd tartarlı
camaxgirtin m tartarlanma
cambaz bnr canbaz
cambazî bnr canbazî
cambir rd cam kesici
cambûn m camlaşma
camcamk m kastaniyet (parmaklara takılarak çalınan bir zil)
camdar rd camlı
came m elbise
camedank m gardrop
camedar vestiyerci.
camekan m 1. camekân, vitrin 2. camekân (camdan ara bölme) * min camekanek ji bo navberê da çêkirin araya bir camekân yaptırdım
camêr rd 1. cömert, eli açık 2. mert 3. centilmen, kibar (davranış, düşünce, duygu bakımında nazik olan kimse) 4. bay, beyefendi (erkek özel adları yerine kullanılır) * camêrek li we digere bir bay sizi arıyor 5. beyefendi (herhangi bir kimseden bahsedilirken, küçümseme, aşağılama anlamında kullanılır) 6. adam, amamcağız
camêr tê de rûnişt (birileri çözüm için) meseleye el atmak
camêrane h 1. cömertçe 2. mertçe 3. centilmence
camêrê me ndbizimki (alay yoluyla yakın olan bir kimseden söz ederken kullanılır)
camêrî mertlik.
m 1. cömertlik 2. mertlik 3. centilmenlik
camêrî ji kîsî hevalan kirin düğün pilâvıyla dost ağırlamak
camêrkî rd/h 1. cömertçe 2. mertçe 3. centilmence
camêro n külhani * camêro, tu lê bê çi tiştan dizane külhani, bak neler de biliyor
camêrtî m 1. cömertlik 2. mertlik 3. centilmenlik
camfiroş nd/nt camcı, cam satıcısı
camfiroşî m cam satıcılığı
camî m cami
camîa m camia, topluluk, zümre
camid m 1. nesne (belli bir ağırliği ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık) 2. fel nesne, obje
camidî nesnel, objektif.
rd nesnel, objektif
camidîtî m 1. objektiflik 2. objektivizm
camikokî rd camsı
camîn rd camdan
camînî rd camdan
camîya mezin büyük cami
camkar nd/nt camcı
camkarî m camcılık
camker bnr camkar
camkerî bnr camkarî
camkirî rd camlı, cam takılı
camlêxistî rd camlı, cam takılı
camûş zo/n manda
camxane 1. camekân, vitrin 2. camlık, cam evi, cam yuvası
cam şûşe -cama nesaya şûşeya girtikgirtikî û stûr a ku mirov çi di pişt de hebe nabîne -cama zelal şûşeya tenik
(navdêr, mê) glas, belûr, şûşe, abagne, krîstal: cama pencerê, tiştê ku ji wê materyalê hatiye çêkirin: Ev aman hemû cam in..
Bide ber: am çam dam lam mam nam sam şam xam zam.
ji: jiari, hevreha farisî جام (cam), pehlewî cam, avestayî yame-. Y ya îraniya kevn di zimanên îraniya navîn û îraniya nû de dibe c, binere: cejn, ciwan, cade, cil....
Bikaranîn: Lêker: cam bûn, cam kirin. Navdêr: cambûn, camkirin Rengdêr: cambûyî, camkirî.
: bêcam bêcamî bicam camçêker camdar camdarî camî camkar camkarî camsaz camsazî camvan camvanî
cam bûn (lêker)(Binihêre:) cam
cam kirin (lêker)(Binihêre:) cam
camax zerekiya ku dikeve diranan -camax girtin diran zer bûn
zerekiya ku dikeve diranan -camax girtin diran zer bûn.
Bikaranîn: Lêker: camax girtin. Navdêr: camaxgirtin
camax girtin (lêker)(Binihêre:) camax
camaxgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) camax
cambaz (navdêr) akrobat, bendbaz, fêlbaz, fenaker, kesên ku bi taybetî di sîrkan de bi benan ve dimeşin yan fenan bi dest û piyên xwe dikin, fêlbaz, fêlbaz, şeytan, qurnaz, xapîner, lêbker, hîleker, mizewir, kone, kesa/ê ku hîleyan dike, kesê/a ku xelkê dixapîne.
Herwiha: canbaz, cembaz, cenbaz.
ji: can (ruh) + -baz anku kesa/ê ku bi canê xwe dilîze, kesa/ê ku canê xwe dixe xeteriyê, jiari. N li pêş B dibe M. A li berî du herfên bêdeng kurt dibe û dibe E: şah > şehbanî..
: cambazî, cambazîtî, cambaztî
cambazî (navdêr, mê) fêlbazî, hîlebazî, konetî, gelacî, şeytanî, qurnazî, xapandin, lêbkirin, hîlekirin, mizewirî, karê cambazan.
Herwiha: cambazîtî, cambaztî, canbazî, canbazîtî, canbaztî, cembazî, cembazîtî, cembaztî, cenbazî, cenbazîtî, cenbaztî.
ji: cambaz + -î
cambazîkirin (navdêr)bi karê canbazîyê ra dibin
cambazxane (rengdêr) cihê fêrbûna canbazî û yarîyên cambazîyê
cambûn (navdêr, mê) (Binihêre:) cam
cambûyî (rengdêr) (Binihêre:) cam
camçêker (navdêr) keseke kû caman çêdike
camdar (rengdêr) biglas, bibelûr, bişûşe, biabagne.
ji: cam + -dar.
: camdarî camdarîtî camdartî
camdarî (navdêr, mê) rewşa camdarbûnê.
ji: camdar + -î
came kinc, cil
(navdêr, mê) mizgeft, mizget, camî, pîrozgeha misilmanan, nivêjgeha misilmanan.
Herwiha: came, camie.
Bide ber: camîe.
ji: Ji erebî
camedan (navdêr, mê) cildank.
ji: came +dan
camekanî (navdêr, mê) rewşa camekanbûnê.
ji: camekan + -î
camer (navdêr, nêr) Adem ango Camer: li gor Quranê û Pîroznameyê yekem mirovê dinyayê û bavkalê hemû mirovên din: Adem û Hawa, zelam, mêr: Ademê sext (pîs, xirab) sevî kulînçekê xwe diavêje têndûr. (pendek kurdên Xurasanê), mirov, meriv, insan, ademîzad, benîadem.
ji: Bi rêya erebî ji îbranî.
: Camer ademî ademîza ademîzad Camerza mirovza
camêr 1. mirovê kaw 2. destbelaş
(rengdêr) (zelamê) qenc, çê, çak, baş, rind, xweşmirov, xweşmêr, wêrek, gernas, egîd, qehreman.
Herwiha: canmêr, ciwamêr, ciwanmêr, cuwamêr, cuwanmêr, camêr.
ji: ciwan + mêr, hevreh soranî ciwamêrd, farisî comerd, cewmerd, jiari. cömert ya tirkî ji farisî ye. Bide ber xweşmêr.
: camêrane, camêranî, camêrî, camêrîtî, camêrtî
camêr bûn (lêker)(Binihêre:) camêr
camêr kirin (lêker)(Binihêre:) camêr
camêrane (hoker) bi camêrî, mîna camêran.
Herwiha: ciwamêrane.
ji: camêr + -ane
camêrbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) camêr
camêrbûyî (rengdêr) (Binihêre:) camêr
camêrî (navdêr, mê) qencî, çêyî, çakî, başî, rindî, xweşmirovî, xweşmêrî, wêrekî, gernasî, egîdî, qehremanî, merdî.
Herwiha: canmêrî, ciwamêrî, ciwanmêrî, cuwamêrî, cuwanmêrî, camêrîtî, canmêrîtî, ciwamêrîtî, ciwanmêrîtî, cuwamêrîtî, cuwanmêrîtî, camêrtî, canmêrtî, ciwamêrtî, ciwanmêrtî, cuwamêrtî, cuwanmêrtî.
ji: ciwan + mêr
camêrî bûn (lêker)(Binihêre:) camêrî
camerî jê hatin (biwêj) mirovatî û merdî kirin. rast e, hinekî bihers e, lê ya rastî, camerî jî jê te.
camêrî kirin (lêker)(Binihêre:) camêrî
camêrîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) camêrî
camêrîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) camêrî
camêrîkî (navdêr, mê) bi merdî, bi camêrî, bi dilverayî.
ji: camêrî +-kî
camêrîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye camêrî kirin
camêrîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) camêrî
camêrkî 1. wekî kawan 2. wekî destbelaşan
(rengdêr) wekî kawan, wekî destbelaşan, haweyekî rûniştinê.Bi granî di ser xwarinê de
camêrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye camêr kirin
camêrkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) camêr
camêrtî 1. kawtî 2. destbelaşî
(rengdêr) kawtî , destbelaşî
camfiroş (navdêr, mê) camçeker.
ji: cam +-firoş
camî perestgeha misilmanan
camid (rengdêr) (navdêr) bêruh, bêcan, bêgiyan, mirî, qerrisî, cemidî, cemed, qerrise.
ji wêjeyê: Ey ew mirovê ko xwe “mirov” dihesibîne! Xwe bixwîne! An jî îhtîmal heye ko tu bibî heywan yan jî camid.(Bedîûzzeman Mele Seîdê Kurdî, wergerandin: Abdulkadir Bîngol, Nefel.com, 7/2009).
ji: Ji erebî, têkildarî cemed, cemidandin, cemidî, cemidîn.
: camidî
camidî (navdêr, mê) rewşa camidbûnê, tişteyî, objektîf, heyberî, wanekî.
ji: camid + -î
camidîtî (navdêr, mê) tişteyîtî, objektifi, objektivîzm.
ji: camid +-îtî
camîe (navdêr, mê) zanîngeh, zanko, unîversîte, fêrgehên bilind, civat, cemaet, cemiyet, komele.
Herwiha: camîa.
Bide ber: camî.
ji wêjeyê: Mehmet Gönülaçar: “Ji ber ku min di TRT 6 de bername çêkir ji camiaya futbolê min hê zêdetir îtibar dît. Mirov pir baş nêzikî min dibin. Kurdiya min jî gelek pêş ket.(Aknews, 8/2009).
ji: Ji erebî.
: camîeyî
camie 1. mizgeft, peristgeh, pîrozgeh. Binêre;, camî 2. zanîngeh, zanko, unîversîte. Binêre;, camîe 3. civat, komele. Binêre;, cemaet
camîeyî (navdêr, mê) rewşa camîebûnê.
ji: camîe + -yî
camik (navdêr, mê) eynik.
ji: cam +-ik
camîtî (navdêr, mê) rewşa camîbûnê.
ji: camî + -tî
camiyê, ji te ye, ne ji min e (biwêj) ne sûce min e, min binbariya xwe bi cih aniye, edî sûce te ye. wekî ku dibêjin: camiye ji te bû, ne ji min bû. min dora xwe kir, sûc ji stuye min derket.ji ve deme bi şûn de binbarî ya te ye. mirovekî ku di jiyana xwe de qet nimej nekiriye û neçûye camiye; ji ber gelek rexne û gazinen mezinan, rojeke serê xwe hildide û diçe camiye ku nimej bike yan jî ew çi dikin ew jî we bike, lê ji ber ku ew dem ne dema nimeje bûye, dibîne ku dere camiye kilîtkirî ye. li vî alî wî alî meze dike, dibîne ku tu kes tune ye. ew bi xwe nizane ku roje penc caran û ji bo her care jî saetek an jî demeke nimeje heye. ji bo we jî bi we watre ku wî bi xwe binbariya xwe bi cih aniye, lê camiye ew derfet nedaye ku nimej bike û binbariya xwe bîne cih. bi kilîtbûna mizgefte dilşad dibe, çawa hebe ew hat i ye û sûc ji stûye xwe derxistiye. heke binbarî û tawanek hebe ew jî ya camiye ye. bi dilekî germ û bi xwe bawer dibêje: camiye ji te ye, ne ji min e! ev biwêj bi awaye camiye ji te bû, ne ji min bû. jî tê gotin.
camkarî (navdêr, mê) rewşa camkarbûnê.
ji: camkar + -î
camker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) yê karê wî camkirina pencer derî û htd
camkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye cam kirin
camkirin (navdêr)cam xistine pencer û degehan
camûs gamêş
(navdêr, mê) gamêş, ajelek gir yê kedî û ji binemala çevriyan (bo goştê wan, cotpêkirinê û lêsiwarbûnê tên bikaranîn) , kesê pirr zexm yan bihêz.
Herwiha: camîs, camwîs.
Têkildar: berkele, caregize, kelîçe.
ji: ga + -mêş
camvanî (navdêr, mê) karê camvanan.
ji: camvan + -î
camxane (navdêr, mê) riwekxane, giyaxane, gulxane, şûşexane, şûşebend, sera, avahiyê ku dîwar û banê wî cam anku şûşe ne û gul û giya tê ve tên çandin, camekan.
ji: cam + -xane.
: camxaneyî
camxaneyî (navdêr, mê) rewşa camxanebûnê.
ji: camxane + -yî
camaraderie hevaltî, hogirî, rêhevalî.
cambodia Kamboç.
came hat
camelopard (kevin.) zûrafa.
camorro rêxistinek ku bi dizehî û şantajê re mijûl bû û li napolîyê di sala 1820an de hatibû avakirin.
camp baregeh
wargeh
campfire camp-fire agirê kampê, agirê serbazgehî.
campion çeşîdeke mêxikê.
cam f. glass
camêr courageous, gallant, gentlemanly
cam Glas
camêr Ehrenmann
feiner Mann
freigebig
großzügig
guter Mensch
Kavalier
mutig
mutiger Mann
tapfer
camî Mosche
Moschee
camus Büffel
camûs Seele
camxane Schaufenster
cam m. cam, com n.
cama nesaya n. camo nêsaye, camo cemedintt.
camane n. camene, cameneyî n.
camax m. qirêj, kîrêj, qirêjê didanan n.
cambaz m/n. canbaz, cambaz, cunbaz n.
camedan m. camedan, camadan n.
camekan m. camekan n.
camêr rd. camêrd, begefendî n.
rd. camêrd, camurd, cuwamêrd, comord, canmêrd, comyerd, cumyerd
camêrane rd. camêrdkî, camêrdane
camêrî m. çêrîye, sêrgeleyîye, xurtîye, qehremanîye, egîtîye, camêrdîye, mêrdeyîye, çêrênî, xirtîye, qeremanênî, camêrdênî, mêrdeyênî, jîhatîye m.
camî m. camîye, mesdde m.
camid n. ewk. emin, çî, neha, nim, çena n.
m. çî n., obje m., nesne m.
camidî rd. gyî, objektrîf, nesnel, çîyên —îtî m. gyinîye, objektîfîz m., objektîfîye, nesnelîye, çîyîyênî m.
camker m/n. camcî n.
camûs n. zoo. gamês, comis, gomês, gomyes, camûs n.
camxane m, camxane n.
cam cam (n)
cami camî (n)
camız b. manda
cam şûşe, cam
tirar (amanek / firaxek madenî yê avpêvexwarinê)
neynik, awêne, qotîk
pencere
cambaz akrobat, fenaker
hîlebaz, fêlbaz, cambaz, cembaz