Encamên lêgerînê
cîsmanî rd 1. cismanî (cisimle, bedenle ilgili) 2. cismanî (ruhanî karşıtı)
cîsmanîbûn m cisimlenme, cismanîleşme, cismanî hal alma
l/ngh cisimlenmek, cismanîleşmek, cismanî hal almak