Encamên lêgerînê
cînav bnr cînavk
cînavên kesîn şahıs zamirleri.
cînavên xwedanî mülkiyet zamirleri.
cînavk l/ngh 0. iş (herhangi bir maksatla kurulan düzen) * kar û îşê xwe kirin rê işini yoluna koydu 11rok) dönüşlü
cînavka girêkî bağlaç zamir
cînavka heveyî (hevdûtiyê an jî berbihevîn) işteşli zamir
cînavka îşarkî işaret zamiri
cînavka îşarkî ya pirsene kısa formlu işaret zamiri
cînavka îşarkî ya qersene uzun formlu işaret zamiri
cînavka kesanî (an jî kesîn) şahıs zamiri
cînavka kesîn (an jî kesane) şahıs zamiri
cînavka kevnê daçekî eski edatlı zamir
cînavka kevnê lêkerî eski fiilli zamir
cînavka kirdeyî özne zamiri, özne adılı
cînavka kurtkirî kısaltılmış zamir
cînavka lihevxistî bileşik zamir (Kürtçedeki bileşik adıllar bunlardır pêk, jêk, lêk, pêv)
cînavka lixwevegerandî dönüşlü zamir
cînavka nebinavkirî (nediyariyê an jî nekifşî) belgisiz zamir
cînavka pêşanî (an jî îşarkî) işaret zamiri
cînavka pêşkeriyê ya dûrahiyê uzaklık berteci adılı
cînavka pêvebestî bitişik zamir
cînavka pêwendiyê ilgi zamiri
cînavka pirsyarkî (pirsîn an jî pirsyarî) soru adılı, soru zamiri
cînavka qersene bir tür iyelik zamiri
cînavka qertafî ek şeklindeki zamir
cînavka şanîdanê işaret zamiri
cînavka tewandî bükünlü zamir
cînavka vegerok (gerandî an jî zivirandî) dönüşlü zamir
cînavka xwedîtiyê (xwedîn an jî xwemalîn) iyelik zamiri
cînavka xwerû sade zamir
cînavka zivirandî dönüşlü zamir
cînav (navdêr) şûnnav, zemîr, pronav, pronom, peyvên li şûna navdêran tên bikaranîn daku navdêr neyên dubarekirin, bo nimûne: ez, tu, ew, em, hûn, ew, ev, çi, kî û formên wan yên tewandî.
Hevwate: bonav.
Herwiha: cihnav, cihnavik, cihnavk, cîhnav, cîhnavik, cîhnavk, cînavik, cînavk.
Bide ber: (hejmar) hoker, (lêker) navdêr, rengdêr.
ji: cî + nav.
: cînavên nîşander, cînavên kesîn, cînavên xwedanî
cînavk (r) peyvên ku li dewsa navdêran tên bikaranîn
(r) peyvên ku li dewsa navdêran tên bikaranîn
cînav m. rz. caname. zamîr, proname. zemîr.
cînavk m. rz. caname. zamîr, proname. zemîr n.
cînavka kesîn rz. kescaname. canameyê kesî, zamîrê kesî n.
cînavka lixwevegerandî n. rz. canameyo rexogêraye, canameyo ragêraye n.
cînavka nebinavkirî rz. canameyê nêdîyarîye, zamîrê nêdîyarîye n.
cînavka pêsker rz. canameyê nîsankerdisî n.
cînavka pirsyarkî n. rz. perscaname. canameyê perse n.
cînavka sanîdanê rz. canameyê nîsankerdisî
cînavka vegerok n. rz. canameyo rexogêraye, canameyo ragêraye n.
cînavka xwedîtîyê n. rz. canameyê wayirîye, zamîrê wayirîye n.
cînavka zivirandî n. rz. canameyo rexogêraye, canameyo ragêraye n.
cînavkaîsarkî rz. canameyê nîsankerdisî n.
cînavkê kesîn rz. kescaname. canameyê kesî, zamîrê kesî n.
cînavkê nebinavkirî n. rz. canameyê nêdîyarîye, zamîrê nêdîyarîye n.
cînavkê pirsîyarkî n. rz. perscaname. canameyê perse
cînavkê xwedîtîyê rz. canameyê wayirîye, zamîrê wayirîye n.