Encamên lêgerînê
cêr n şıngıl
n 1. testi 2. tes (bir testinin alacağı miktar) * cêrek av bir testi su
cêr (ii) bnr cîger
cêr di riya avê de dişkê su testisi su yolunda kırılır
cêr li riya avê dişikê testi kırılıncaya kadar pınara gider
cêrê (yekî) nekarîn herin (an jî çûn) av(birinin) ipiyle kuyuya inilmez
cêrê (yekî) qul (birinin) ipiyle kuyuya inilmez, güvenilmez kimse
cêrê darîn nd boduç
cêrê ku here avê dê bişikê su testisi su yolunda kırılır (bi)
cêrê nû ava wî sar e her şeyin sağlamı iyidir
cêrek ava sar bi nava serê (yekî) de kirin û bi çokên wan de hatin xwarê tepesinden (veya başından) kaynar su dökmek
cêrfiroş nd/nt testici (satan kimse)
cêrfiroşî m testicilik
cêrg nd bir halay adı
cêrge m altın ve boncuklu takı, genellikle kızlar boyun ve bileklerine takar
cêrî m 1. cariye, halayık 2. mec nedime
cêrifk saplı süpürge.
cêrik n ufak testi, testicik
cêrîtî m cariyelik, halayıklık
cêrker nd/nt testici (testi imal eden)
cêrkerî m testicilik
cêr 1. kûzê avê 2. her cure kûzê ji kaxetîtê *"cêrê nû, ava wî sar e"
Kurmancî. Binêre; cerKurdî (Zazaki) (navdêr) jêr, binî.
Dijwate: cor.
Bide ber: cer, cer, çer, çêr, çêrr
cêr nû ye kes nabêje heqê wî çi ye gotina pêşiyan cêrê ku mirov nû dikire herkes ava wê ji ber ku cemidiye vedixwe. lê kes nabêje te bi çi kirî. lê dema kevn dibeava wî germ dibe, îjar yê ku dibêje te biha kiriye, yê ku dibêje cêrê te nebaş e. tiştekî ku mirov nû bikire herkesdixwaze sûdeyê jê bibîne û di serî de baş e. lê dema ku kevn dibe kes bi kar nayne.
cêrg cureyekî govendan e
cureyekî govendan e
cêrge gerdeniyeke ku zêr û mûriyan pê de dikin û piranî jin davêjin stû û qeydikên destên xwe
gerdeniyeke ku zêr û mûriyan pê de dikin û piranî jin davêjin stû û qeydikên destên xwe
cêrifk gêziya bi destik
gêziya bi destik
cêrîtî (navdêr, mê) rewşa cêrîbûnê, cariyetî.
ji: cêrî + -tî
cêre Gras
cêrge Abteilung
Gruppe
Reihe
Zeile
cêrge cêrge in Grüppchen
in kleinen Gruppen
cêribandin ausprobieren
testen
cêr n. qanqile, drti m., zanqile, zanqil m.
m. sîl, fîsil n.
m. kuz, destî, cer, merî, meru, mere n.
cêrfiros m. m. kuzrotox, destîrotox, cerrotox n.
cêrfirosî m. kuzrotoxîye, destîrotoxîye, cerrotoxîye, kuzrotoxênî, destîrotoxênî, cerrotoxênî, m. *cêr li riya avê disike kupê awe raya awe de sikîno/sono
cêrifk m. geziko dimin, havêliko dimin, gezo destikin n.
cêr aşağı
cêr ra aşağıdan
cêr ro aşağıdan
cêrên aşağı taraftaki
aşağıdaki
cêrin aşağı taraftaki
aşağıdaki