Encamên lêgerînê
bulgur savar.
1. savar n 2. xilorîk (berfa hûrik û hişk) m
bulgur unu pişrûk.
bulgurcu 1. savarfiroş 2. savarpêj (kesê savar çêdike) nd/nt
bulgurluk ê savar, genimê ku ji bo savar e nd
bulgurdan olmak ~ kirin 1) yapılmak, edilmek * alîkarî bi yekî hate kirin birine yardım edildi 2) kılınmak, yapılmak * li camiyê nimêj tê kirin camide namaz kılınır ~ ku dîn bûn nerdeyse delirmek ~ ku wê ev roj jî derbas bibin, çawan hatiye wê wisa here jî bunlar gelip geçici günlerdir, bu sıkıntılarda bitecek * nayê gotin ağıza alınmaz (veya ağıza alınmayacak) * nayê kişandin çekilmez, tahamül edilmez * nayê qiyaskirin kıyas kabul etmez * nayê rayê çekiye gelmez * nehat qiyamet îcar ku hat xêr û selamet 1) oldu olacak, kırıldı kırılacak 2) belâlar mübareği (istenilmeyen, kaçınılan bir durumun gerçekleşmesi karşısında söylenir) * nehatin olmak * êdî nehate mala me bize gelmez oldu * nehatin aqilê (yekî) akıla hayale gelmez * (tiştek) nehatin ber çavê (yekî) 1) (bir şey birinin) gözünde olmamak 2) gözü görmemek (öfke sonucu en kötü şeyleri yapar duruma gelmek) * nehatin ber kîloyê çekiye gelmez * nehatin bîr û gumana (yekî) hatıra (veya hatır ve hayale) gelmemek * nehatin daraştin yazıya gelmemek * nehatin gotin ağıza alınmaz (veya ağıza alınmayacak) * nehatin hesab hesaba gelmez * nehatin hiş û aqilê (yekî) hatıra (veya hatır ve hayale) gelmemek * nehatin sererastkirin imlaya gelmemek * nehatin xwarin yenilir yutulur gibi değil (çok ağır söz) * nehatin xewna (yekî) rüyasında görememek * nehatin ziftê kabına sığmamak * nehatine diziyê, hatine ku şivên bikujin amacı üzümü yemek değil bağcıyı dövmektir * (yek) nehatin tewandin ele avuca sığmamak (söz dinlememek, baskı altına alınmamak) * (tiştek) neyê (ba) dilê te hatırına bir şey gelmesin * tê çi maneyê ne demeye (hangi anlama)