Encamên lêgerînê
bulgur savar.
1. savar n 2. xilorîk (berfa hûrik û hişk) m
bulgur unu pişrûk.
bulgurcu 1. savarfiroş 2. savarpêj (kesê savar çêdike) nd/nt
bulgurluk ê savar, genimê ku ji bo savar e nd
bulgurluya gelin mi gidecek? I) Ma ew ê here dîwana mîr? Qey ew ê bibe bûka Badikiyan? Tu dibêjî qey xwezgîniyên wê li ber derî ne. II) Ma benc xwariye? Ev xêr e, bûye wek hirça birîndar? (ji bo jina ku hêrs bûye) III) Agir ji devan dibare. Bêhnteng bûye.
bulgurdan olmak ~ kirin 1) yapılmak, edilmek * alîkarî bi yekî hate kirin birine yardım edildi 2) kılınmak, yapılmak * li camiyê nimêj tê kirin camide namaz kılınır ~ ku dîn bûn nerdeyse delirmek ~ ku wê ev roj jî derbas bibin, çawan hatiye wê wisa here jî bunlar gelip geçici günlerdir, bu sıkıntılarda bitecek * nayê gotin ağıza alınmaz (veya ağıza alınmayacak) * nayê kişandin çekilmez, tahamül edilmez * nayê qiyaskirin kıyas kabul etmez * nayê rayê çekiye gelmez * nehat qiyamet îcar ku hat xêr û selamet 1) oldu olacak, kırıldı kırılacak 2) belâlar mübareği (istenilmeyen, kaçınılan bir durumun gerçekleşmesi karşısında söylenir) * nehatin olmak * êdî nehate mala me bize gelmez oldu * nehatin aqilê (yekî) akıla hayale gelmez * (tiştek) nehatin ber çavê (yekî) 1) (bir şey birinin) gözünde olmamak 2) gözü görmemek (öfke sonucu en kötü şeyleri yapar duruma gelmek) * nehatin ber kîloyê çekiye gelmez * nehatin bîr û gumana (yekî) hatıra (veya hatır ve hayale) gelmemek * nehatin daraştin yazıya gelmemek * nehatin gotin ağıza alınmaz (veya ağıza alınmayacak) * nehatin hesab hesaba gelmez * nehatin hiş û aqilê (yekî) hatıra (veya hatır ve hayale) gelmemek * nehatin sererastkirin imlaya gelmemek * nehatin xwarin yenilir yutulur gibi değil (çok ağır söz) * nehatin xewna (yekî) rüyasında görememek * nehatin ziftê kabına sığmamak * nehatine diziyê, hatine ku şivên bikujin amacı üzümü yemek değil bağcıyı dövmektir * (yek) nehatin tewandin ele avuca sığmamak (söz dinlememek, baskı altına alınmamak) * (tiştek) neyê (ba) dilê te hatırına bir şey gelmesin * tê çi maneyê ne demeye (hangi anlama)