Encamên lêgerînê
bonbonfiroş nd/nt bonboncu (satan kimse)
bonbonfiroşî m bonbonculuk