Encamên lêgerînê
boğaz 1.gewrî qirik. 2.gelî, asteng.
1. qirik, gewrî, ximxim *lokma bo­ğazımda kaldı pariyê nan di qirika min de ma (anatomî) 2. gewrî, stukur (ji bo cihê ziravik ên mîna şûşe û cêr) *testinin boğa­zı gewriya cêr 3. gelî erd/n, derbend erd/m *boğazları tutarak onların geçmesini engelleyin pêşiya geliyan bigirin, nehêlin ku tê de herin 4. tengav, avteng (deryaya di navbera du bejayan de) *Çanakkale Boğazı Tengava Çeneqeleyê erd/m 5. nefs, zik (kesê ku xwarin û vexwarina wan ji aliyê kesekî din ve tê dabînkirin) *bi­zim evde beş boğaz var pênc nefs li ma­la me hene (mec) 6. nefs m, zik « (ji bo kesê ku miriyê xwarin û vexwarinê ye, kesê çilek, nefsek) *arkadaşım boğazı­na düşkün biridir hevalê min yekî ku miriyê zikê xwe ye (mec) 7. xwarin *işçi­lerin boğazı bizden olacak dê xwarina karkeran li ser me beh açmak dora darê kolandin
boğaz açmak Dora darê (şitlê) kolandin.
boğaz boğaza gelmek Dest kirin qirika hev. Ketin qirika hev.
boğaz boğaza gelmek (veya gırtlak gırtlağa gelmek) dest kirin qirika (gewriya) hev, bi qirika hev girtin, ketin qirika hev
boğaz derdi 1) derdê zik, etra zik (ji bo mijûliya ji bo peydekirina xwarin û vexwarinê) 2) derdê xwarinê, etra nan (şîv, xwarin) *boğaz derdine düşmüşüm, akşama ne yapaca­ğım ben ez ketime derdê xwarinê, ez nizanim êvarê ez dê çi çêbikim
Derdê zik. Etra zik. Derdê xwarinê. Etra xwarinê.
boğaz dokuz bo­ğumdur gotina xwe bipêje hîna birêje
boğaz durmaz ray li her tiştî dibe, li birçîbûnê nabe, ray li zikê birçî dibe li yê nîvco na­be
Ray li her tiştî dibe, li birçîbûnê nabe.
boğaz içinde kavga (yangın) var I) Bê ser û çav êrîşî sifreyê kirin. Mîna erebê çav bi penêrê ter ketî êrîşî xwarinê kirin. II) Kurên Horê werin dorê. Nan tê xwarin. Dest li xwarinê hate dirêjkirin. (bi henekî tê gotin)
boğaz içinde kavga var bêser û çav êrîşî sifreyê kirin
boğaz kavgası ji bo zik (keftûlefta ji bo debarê)
boğaz kesen bnr boğazkesen
boğaz ola noşîcan be, efiyet be (ji bo kesên ku li ser xwarinê ne ji wan re tê gotin)
boğaz olmak 1) qirika (yekî) lê werimîn 2) tamijîn
boğaz tokluğuna bi nanoziko, bi nanzikî
Bi nanoziko.
boğazı açılmak Mehdê (yekî) vebûn. Mehdê (yekî) li xwarinê vebûn.
boğazı açıl­mak mehdê (yekî) vebûn, mehdê (yekî) li xwarinê vebûn
boğazı düğümlenmek girêk ketin qirika (yekî), qirika (yekî) tije bûn
Qirika (yekî) tije bûn. Girêk ketin qirika (yekî).
boğazı inmek hiloqê (yekî) ketin
Hiloqê (yekî) ketin.
boğazı işlemek li xwarinê vebûn
Li xwarinê vebûn.
boğazı kurumak qirika (yekî) zuwa bûn (ji bo pir tîbûnê)
Qirika (yekî) ziwa bûn.
boğazına dikkat etmek xwarin boyandin (kesê ku dêhna xwe dide xwarin û vexwarina xwe, yê ku her tiştî naxwe û venaxwe)
Xwarin boyandin.
boğazına dizilmek xwarin bi (yekî) de neçûn xwarê, xwarin di devê (yekî) de bûn herî û di qirika (ye­kî) de neçûn xwarê (ji bo dilnebijîna xwarinê ji berberketin, xemgîniyê)
Xwarin di devê (yekî) de bûn wek herî. Di qirika (yekî) de neçûn xwarê.
boğazına durmak Di qirikê de man. Xwarin di qirika (yekî) de man.
boğazına dur­mak xwarin di qirika (yekî) de man (ji bo kesê ku xwarina dixwe nikare bicû û daqurtîne)
boğazına düşkün miriyê zikê xwe ye
Miriyê zikê xwe ye.
boğazına indirmek dan hev, palaxî bûn (ji bo kesê ku çi bê berê bixwe û bala xwe nede xwarina xwe)
boğazına kadar heta qirikê, he­ta gewriyê
boğazına kadar borca girmek Heta qirikê deyndar bûn.
boğazına sarılmak dest kirin tînika (yekî)
Dest kirin tînika (yekî). Bi qirika (yekî) girtin.
boğazında düğümlenmek gotin hatin qirika (yekî) û sekinîn, gotin di ber (yekî) de man
Gotin hatin qirika (yekî) û sekinîn. Gotin di ber (yekî) de man.
boğazında kalmak di qirikê (gewriyê) de man. di ber de man
Di ber de man. Di qirikê de man.
boğazından artırmak ji qirika xwe girtin (ji bo danheva pere)
boğazından artırmak (kesmek) Ji qirika xwe girtin. (ji bo daneheva pereyan)
boğazından geçmemek di qirika (yekî) de ne­çûn, pê de neçûn
Di qirikê re neçûn xwarê. Parî di gewriyê de man. Pê de neçûn. Parî di dev de gir bûn.
boğazından kesmek ji qirika xwe birîn
boğazını doyurmak zikê xwe têr ki­rin
Zikê xwe têr kirin.
boğazını saban demiri ile mi deldiler? Çi ye wisan dikî qarewar?
boğazını sevmek ji zikê xwe hez kirin
boğazını yırtmak qirika xwe qetandin
Qirika xwe qetandin.
boğazkesen kel û hisara ku li ber avtenga behrê ji bo parastina wê hatiye avakirin
kel û hîsara ku li ber avtenga behrê ji bo parastina wê hatiye avakirin
boğazlama gewixandin, dewixandin, şeijêkirin m
gewixandin, dewixandin, şerjêkirin m
boğazlamak gewixandin.
1. gewixandin, dewixandin, şeıje kirin 2. bi xwînxwari (yek) kuş­tin (mec)
1. gewixandin, dewixandin, şerjê kirin l/gh 2. bi xwînxwarî (yek) kuştin (mec) l/bw
boğazlanmak hatin gewixandin, hatin de­wixandin, hatin şeijêkirin l/tb
hatin gewixandin, hatin dewixandin, hatin şerjêkirin l/tb
boğazlaşmak 1. hev gewixandin, hev şeijê kirin 2. dest kirin tînika hev, bi sing ketin hev (ji bo lihevxistinê)
1. hev gewixandin, hev şerjê kirin 2. dest kirin tînika hev, bi sing ketin hev (ji bo lihevxistinê) l/bw
boğazlatmak dan gewixandin, dan dewi­xandin, dan şerjêkirin
dan gewixandin, dan dewixandin, dan şerjêkirin l/lb
boğazlı 1. bigewrî, biqirik *boğazlı testi cêrê bigewri 2. qirikfireh, palaxî, (ji bo kesê xure)
1. bigewrî, biqirik * boğazlı testi cêrê bigewrî 2. qirikfireh, palaxî, (ji bo kesê xure) rd
boğazsız 1. bêgewrî, bêqirik 2. bêîşteh, nexure, nepalaxî
1. bêgewrî, bêqirik 2. bêîşteh, nexure, nepalaxî rd
boğaz 1)qirrike (m), gilbe (m), gule (m), boxaz (n) 2)neqeb (n), boxaz (n)
boğazlama serebirnayîş (n), serecikerdiş (n)
boğazlamak sere birnayene, sere cikerdene