Encamên lêgerînê
bizdonek ödlek.
rd ürkek, ödlek
bizdonekî m 1. ürkeklik, ödleklik 2. rd/h ürkekçe
bizdonekî bûn l/ngh ürkekleşmek
bizdonekîbûn m ürkekleşme
bizdonektî m ürkeklik
bizdonek 1. newêrek 2. bêbiryar 3. revoke *"bizdonek her roj dimire, mêrxas carekê "
bizdonek rd. tersonek, visonek, nêwêrek, tersonik, bêriger, bêkezeb, visonik, tersok, tersokin
bizdonekî rd. visonekin, tersonekin, nêwêrekin
bizdonekî bûn lng. . visonekin bîyene, tersonekin bîyene, nêwêrekin bîyene