Encamên lêgerînê
bisî rd gölgeli
bisîber rd gölgeli
bisîgorta rd sigortalı
bisîgortabûn m sigortalanma
bisîgortakirin m sigortalama
bisîklet m bisiklet
bisîkletajo nd/nt bisikletçi (bisiklet sporu yapan kimse)
bisîkletajotî m bisikletçilik
bisîkletfiroş nd/nt bisikletçi, bisiklet satıcısı
bisîkletfiroşî m bisikletçilik
bisîkletsaz nd/nt bisikletçi (bisiklet tamircisi)
bisîkletsazî m bisikletçilik
bisîkletvan nd/nt bisikletçi
bisîkletvanî m bisikletçilik
bisîleh rd silâhlı
bisîlehbûn m silâhlanma
bisîlehkirin m silâhlandırma
bisîlîs rd silisli
bisînor rd sınırlı (sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan)
bisînor kirin sınırlamak.
l/bw 1. sınırlandırmak 2. sınırlamak, tahdit etmek
bisînorbûn m 1. sınırlanma 2. sınırlanma, tahdit edilme
bisînorkirî rd sınırlı, sınırlandırılmış
bisînorkirin m 1. sınırlandırma 2. sınırlama, tahdit etme
bisîqal rd cilâlı
bisîqînî rd gıcırtılı (diş için)
bisîr rd sarımsaklı
bisîre m koruk
bisîroz rd sirozlu
bisîsik rd çekirdekli
bisîstem rd sistemli, düzenli
bisîstembûn m 1. sistemleşme 2. sistemlilik, düzenlilik
bisîtoq rd çapaklı
bisîwan rd 1. şemsiyeli 2. haleli
bisî (rengdêr) sîdar, sayedar, sayewer, sîdayok, bisih, bisîber, bisaye.
ji: bi- +sî
bisîber (rengdêr) sîdar, sayedar, sayewer, sîdayok, bisî, bisih, bisaye.
ji: bi- +sîber
bisîberî (navdêr, mê) bê abrûkî.
ji: bisî +-berî
bisîgorta (rengdêr) bitemînat, bibîm, bimisogerî.
ji: bi- + sîgorta.
Bikaranîn: Navdêr: bisîgortakirin.
: bisîgortayî bisîgortatî
bisîgortakirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sîgorta
bisîgortayî (navdêr, mê) rewşa bisîgortabûnê.
ji: bisîgorta + -yî
bisîleh (rengdêr) biçek, biçekûçol, bitop, bimoşek, bişûr).
ji: bi- + sîleh.
Bikaranîn: Navdêr: bisîlehkirin, bisîlehbûn.
: bisîlehî bisîlehîtî bisîlehtî
bisîlehbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bisîleh
bisîlehî (navdêr, mê) rewşa bisîlehbûnê.
ji: bisîleh + -î
bisîlehkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bisîleh
bisînorî (navdêr, mê) rewşa bisînorbûnê, sînordarî.
ji: bisînor + -î
bisîr (rengdêr) sîrkirî.
ji: bi- +sîr
bisîsik (navdêr, mê) bidendik.
ji: bi- +sîs +-ik
bisîstem (rengdêr) sistematik.
ji: bi- +sîstem
bisîstemî (navdêr, mê) bipergalî, binîzamî.
ji: bi- +sîstem +-î
bisîwan (rengdêr) sîwandar.
ji: bi- +sîwan
bisî rd. sîyin, sîdar, verestîyin, serseyin, seyeyin
bisîber rd. sîyin, sîdar, verestîyin, serseyin, seyeyin
bisîfre rd. sîfreyin
bisîfre kirin lg. . sîfreyin kerdene, sîfreyinnayene
bisîfrekirin m. sîfreyinkerdis, sîfreyinnayis n.
bisîgorta rd. sîgortayin
bisîke rd. sîkeyin
bisîklet m. bîsîklet n., seytanek n., diçerxe m.
bisîleh rd. çekdar, çekin, sîladar, sîlahin
bisîleh kirin m. çekdarnayis, çekdarkerdis, sîlahdarkerdis, çekinkerdis n.
bisîn rd. sînin, sîwanin, sîndar
bisînor rd. sîndorin, toxibin, hidudin, sîndorkerde, sînorin, taximin
bisîr rd. sîrin
rd. sitin
bisîrbûn m. sitinbîyayis n.
bisîre rd. sîreyin, sîlawin
bisîrêz rd. bivoyin, cuwin, sîrijin, zamqin
bisîrînayî rd. bisîrînîye
bisîrkirin m. sitinkerdis n.
bisîroz rd. sîrozin