Encamên lêgerînê
birin û anîn kök söktürmek * nebirin serî arkasını getirememek * (tiştekî) nebî dilê xwe hatırına bir şey gelmesin
gevelemek (ağız içerisinde çiğnemeden evirip çevirmek) (yek)
1) oyalamak * karê wî ew e me dibe û tîne işi gücü bizi oyalamak 2) evirmek çevirmek * bir û anî ez xistim dafê evirdi çevirdi beni tongaya düşürdü (di devê xwe de)