Encamên lêgerînê
bire bin katmak pê ve danîn, kirin serê, biçûk bûn heycar mezin kirin (ji bo mubalexekirina tiştekî) (ilâç)
bire bir yeke yek, teke tek.
1. yek bi yek * bu ilaç öksürüğe bire birdir ev derman ji kuxukê re yek bi yek e 2. yek bi yek, lê, guncan (ji bo tiştê ku wekî tê xwestin) rd
bire bir gelmek (der­man) jê re yek bi yek bûn
bire bir vermek ... tov bûn *bu tarlamız bire on veriyor ev zeviya me deh tov e (yanê tu welçekekê biavêjî jê tu deh tovî hiltînî)
birecik Bêrecûk (Navçeyeke girêdayî Rihayê)
birer yekek, yekeyek, yeko yeko *onlara birer şeker ver her yekî şekirek bide wan
birer birer yeko yeko, teko teko *parmağıy­la ağaçlan birer birer saydı bi tiliya xwe dar yeko yeko hejmartin
birer ikişer yeko ye­ko an jî bi kom *güvercinler trenin se­sinden ürküp birer ikişer uçmaya baş­ladı kevokên ku ji dengê trenê bizdiyabûn yeko yeko an jî bi kom dest bi firînê kirin
bireşim 1. terkip 2. sentez lam 3. terkip, sen­tez fel/m
1. terkîp 2. sentez kîm 3. terkîp, sentez fel/m
bireşimli sentetîk
sentetîk rd
birey ferd.
1. takekes, ferd 2. takekes (heyîna nerazber ku dikeve nava çarçoveya cureyekê man 3. takekes, ferd sos 4. takekes, ferd psî/nd
1. takekes, ferd 2. takekes (heyîna nerazber ku dikeve nava çarçoveya cureyekê man 3. takekes, ferd sos 4. takekes, ferd psî/nd
birey oluş ontogenez biy/m
ontogenez biy/m
birey üstü dereferdî (tiştê ku ji derî hiş û bî­ra ferdekî ye) fel/rd
dereferdî (tiştê ku ji derî hiş û bîra ferdekî ye) fel/rd
bireyci ferdperest.
1. mafparêzê kesan 2. ferdparêz, îndî­vîdualîst (kesê ku ji aliyê takekesiyê ye)
1. mafparêzê kesan 2. ferdparêz, îndîvîdualîst (kesê ku ji aliyê takekesiyê ye) rd
bireycilik ferdperestî.
1. takekesîtî, ferdparêzî, îndîvîdualîzm sos 2. ferdparêzî, îndîvîdualîzm fel/m
1. takekesîtî, ferdparêzî, îndîvîdualîzm sos 2. ferdparêzî, îndîvîdualîzm fel/m
bireyleşme ferdîbûn, îndîvîdualîzebûn fel/m
ferdîbûn, îndîvîdualîzebûn fel/m
bireyleştirme ferdîkirin, îndîvîdualîzekirin fel/m
ferdîkirin, îndîvîdualîzekirin fel/m
bireyleştirmek ferdî kirin, îndîvîdualîze ki­rin (tiştekî ku mirov bike xweserî takekesiyê)
ferdî kirin, îndîvîdualîze kirin (tiştekî ku mirov bike xweserî takekesiyê) l/gh
bireylik takekesî, ferdîtî, ferdiyet sos/fel
takekesî, ferdîtî, ferdiyet sos/fel m
bireysel ferdî.
takekesî, ferdî
takekesî, ferdî rd
bireyselleştirme takekesiyîkirin, ferdiyîkirin fel/m
takekesiyîkirin, ferdiyîkirin fel/m
bireyselleştirmek takekesiyî kirin, ferdiyî kirin
takekesiyî kirin, ferdiyî kirin l/gh
bireysellik takekesîtî, ferdîtî fel/m
takekesîtî, ferdîtî fel/m
bire n domuz sürüsüne öncülük eden erkek domuz
birebir m yaygara, yüksek sesle bağırıp çağırma
birebir jê çûn cart cart ötmek
birebir kirin l/gh cart curt etmek
birebira devê (yekî) ağız kalabalığı
birebirker rd yaygaracı
birebirkerî m yaygaracılık
birebirkirin m cart curt etme
bireçete rd reçeteli
biredîf wj/rd redifli
biredîngot rd redingotlu
birefik rd sekili (taraslı)
bireh güç, kuvvet, debi, basınç.
rd damarlı
birehik biy/rd lifli
birehm rd merhametli
birehma xwedê şad be! ruhu şad olsun!
birejî rd 1. kömürlü 2. kömürlü (kömürle çalışan)
birek testere.
sürü sürü * birek mêr hatin bir sürü adam geldi
birek (i) m testere
birek (ii) m bir balık türü
birekeh rd kafesli
biremil rd tortulu
bireml rd balçıklı
biremz rd rumuzlu
birenc rd zahmetli
birende rd 1. kesici 2. m kesici (kesme işinde kullanılan araç)
bireng rd renkli
birepîn rd patırtılı
bireqîn rd şakırtılı
bireş 1.çaresizlik içinde bulunan yoksul kişi. 2.yaprak açmak üzere olan ağaç dalları.
rd karalı
bireş û spî karalı beyazlı * qumaşê bireş û spî karalı beyazlı kumaş
bireser nesne, tümleç.
rz/m nesne
biresera binavkirî rz belirtili nesne
bireşik rd balçıklı
bireşke rd kimyonlu
biresm rd resimli
birewa rd nemli (toprak için)
birewac rd revaçlı, sürümlü
birewnaq rd parıltılı
birext rd fişeklikli
birezaya dilê (…) bûn l/bw rızası olmak
bire (rengdêr) rex, barû, qûle, piçpiçî, eleparçe, geh geh, parçeparçeyî.
ji: bi- +re
birealîte (rengdêr) biketwar, birastî, biheqîqet.
ji: bi- + realîte.
: birealîteyî birealîtetî
birealîteyî (navdêr, mê) rewşa birealîtebûnê.
ji: birealîte + -yî
birebir (navdêr, mê) carecar, cirecir, berbezı, şemate, qîjeqîj, qajeqaj, qalmeqal.
ji: bi- +re +-bir
birebir kirin (lêker) kirin berînî, kirin borînî, kirin borebor, kirin qîrinî, kirin qîrewîr, kirin barebar.
ji: birebir + kirin
birebirkerî (navdêr, mê) carcaroyî, berbezênî, şematekerî.
ji: birebir +-kerî
bireftar (rengdêr) bitevgerr, bibizav, birewişt, biliv, bilebat, bikiryar, bihereket, birabûn-û-rûniştin, biedet, biirf, bibanek, bibaw.
ji: bi- + reftar.
: bireftarî bireftarîtî bireftartî
bireftarî (navdêr, mê) rewşa bireftarbûnê.
ji: bireftar + -î
biregez (rengdêr) biejdad, binijad, biirq.
ji: bi- + regez.
: biregezî biregezîtî biregeztî
biregezî (navdêr, mê) rewşa biregezbûnê.
ji: biregez + -î
bireh (rengdêr) bidamar, birîçal, rehrehkî, rehdar, kokdar, biripin, binîgirtî.
ji: bi- +reh
birehik (rengdêr) birîçal.
ji: bi- +rehik
birehîm (rengdêr) dilnerm, dilovan, diltenik, hestiyar, mirovperwer, zîz.
ji: bi- +rehîm
birehm (navdêr, mê) dilovan, mihrevan, dilnerm, rehîm, rehman, rehimdar, kesa/ê ku rehm heye, piyar, bexşende, muşfîq, şefîq.
Herwiha: birahm birahim birehim.
Dijwate: bêrehm.
ji: bi- + rehm
birehmî (navdêr, mê) rewşa birehmbûnê.
ji: birehm + -î
birejî (rengdêr) komerdar, rejîdar, bikomir.
ji: bi- +rejî
birek alaveke hesinîn a ku pê dirankên wê yên tûj dar, lek û hwd tên qutkirin
birekeh (rengdêr) biqefes.
ji: bi- + rekeh.
: birekehî birekehîtî birekehtî
birekehî (navdêr, mê) rewşa birekehbûnê.
ji: birekeh + -î
birekkirin (navdêr)birîna daran bi birekî, mi arkirin
bireml (rengdêr) biritam, bibekre, bilewe, bilostik, bireşik.
ji: bi- +reml
biremz (rengdêr) bimark, binîşan, bisembol, bidirûv.
ji: bi- + remz.
: biremzî biremzîtî biremztî
biremzî (navdêr, mê) rewşa biremzbûnê.
ji: biremz + -î
birenc (rengdêr) bihimet, bizever, bixîret, bişiyan, bikarîn, bitaqet, biezm, bicehd, bikoşîn, bitêkoşîn, bixebat, bienerjî, biked, biiltimas.
ji: bi- + renc.
: birencî birencîtî birenctî
birencî (navdêr, mê) rewşa birencbûnê.
ji: birenc + -î
bireng (rengdêr) rengîn, rengdar, ne bêreng.
ji: bi- + reng
birengî (navdêr, mê) rewşa birengbûnê.
ji: bireng + -î
birepîn (lêker)biteperep, bitepûrep, biqurpequrp, biteqûreq, bixirecir, bitepîn, biqerpîn, biteqereq, biheytehol.
ji: bi- +rep +-în
bireqem (rengdêr) bijimare, bihejmar, bihijmar, bijimar, binimre, binumare, bijumar, bijumare.
ji: bi- + reqem.
: bireqemî bireqemîtî bireqemtî
bireqemî (navdêr, mê) rewşa bireqembûnê.
ji: bireqem + -î
bireqîn (lêker) bi gurmîn, bi teqin, bişîqînî, bitepîn, biçeqîn, bişeqîn, birikîn.
ji: bi- +req +-în
bireş 1. xizan, feqîr 2. belengaz
xizan, feqîr, belengaz
bireşbînî (navdêr, mê) bi bedbînî.
ji: bireş +-bînî
bireser (r) karê ku kirde dike
(navdêr),, obje, (wek terma rêzimanî) pêger, tişte, serve.
ji wêjeyê: Lewre heger mirov ji bo peyva object ya îngilizî çar pêşniyarên cuda li xwendekarên zimanekî bike (serve, bireser, pêger, tişte), mirov ji dêleva hezkirina wî zimanî, ancax dikare tirsa ji vî zimanî bide kesên ku dixwazin rêzimana wî bixwînin. Lê, weha diyar e ku êdî peyva bireser zêdetir tê bikaranîn.
bireşik (rengdêr) biritam, bireml, bibekre, bilewe, bilostik.
ji: bi- +reşik
bireşkirinî (navdêr, mê) bilêgirtinî.
ji: bi- +reşkirin +-î
biretorîk (rengdêr) bibelaxet, birewanbêjî, bixweşbêjî, bixweşpeyivîn, bixîtabet.
ji: bi- + retorîk.
: biretorîkî biretorîkîtî biretorîktî
biretorîkî (navdêr, mê) rewşa biretorîkbûnê.
ji: biretorîk + -î
birevokî (rengdêr) bi kevilokî, bi zexelî.
ji: bi- +rev +-okî
birew (Zazaki) birû; Birewê çiman:Birûyê çavan
birewa (rengdêr) rewadar.
ji: bi- +rewa
birewac (rengdêr) bimeriyet, binirx, bibiha, biqîmet, bimeqbûliyet, bipare, bidirav, bibazarr.
ji: bi- + rewac.
: birewacî birewacîtî birewactî
birewacî (navdêr, mê) rewşa birewacbûnê.
ji: birewac + -î
birewanbêjî (rengdêr) bibelaxet, bixweşbêjî, bixweşpeyivîn, biretorîk, bixîtabet.
ji: bi- + rewanbêjî.
: birewanbêjîtî
birewanbêjîtî (navdêr, mê) rewşa birewanbêjîbûnê.
ji: birewanbêjî + -tî
birewî (Zazaki) birûh, gazî û livên dema zarok anînê
birewî ameyiş (Zazaki) birûh hatin
birewî kerdiş (Zazaki) (navdêr)birûh kirin
birewişt (rengdêr) bisinc, biexlaq, bimoral, bietîk.
ji: bi- + rewişt.
: birewiştî birewiştîtî birewişttî
birewiştî (navdêr, mê) rewşa birewiştbûnê.
ji: birewişt + -î
birewnaq (rengdêr) bimirêsdar, bişemal, biihtişamî, biwurşedar, bibihişmet, bidebdebe, bimihteşem.
ji: bi- + rewnaq.
: birewnaqî birewnaqîtî birewnaqtî
birewnaqî (navdêr, mê) rewşa birewnaqbûnê, bimirês, bidebdebe, bihişmet, bişiyan, biqewet, biqudret, bişan, birûmet, bihêz, biprestîj.
ji: birewnaq + -î
birewşenbîrî (rengdêr) bimarîfet, biirfan, bizanîn, bitêgihiştin, bişarezayî, bipisporî, biilm, bizanist, bientektuelî, bironakbîrî.
ji: bi- + rewşenbîrî.
: birewşenbîrîtî
birewşenbîrîtî (navdêr, mê) rewşa birewşenbîrîbûnê.
ji: birewşenbîrî + -tî
birex (rengdêr) bilayen, bialî, bihêl, bial, biteref, bila.
ji: bi- + rex.
: birexî birexîtî birextî
birexbet (rengdêr) biarezû, bihewes, bimeyl, bibij, bidilbijî, bimereq, bibalkêşî, bibaldarî, bidaxwaz, bixwestek, bixwezî, bihêvî, bihez, bihezkirin, biviyan, biişteh, bimiciz, bimijaj, bimad, bimehd, bibijîn, bidilçûnê, bitemenî, biiştiyak, biiqbal.
ji: bi- + rexbet.
: birexbetî birexbetîtî birexbettî
birexbetî (navdêr, mê) rewşa birexbetbûnê.
ji: birexbet + -î
birexî (navdêr, mê) rewşa birexbûnê.
ji: birex + -î
birext (rengdêr) xweyrext, bifişengbend, bimalfişek.
ji: bi- +rext
bireyîn (rengdêr) bi ewtnî.
ji: bi- +reyîn
birezîlî (rengdêr) kepazekî, bi kepazeyî, rezilkî.
ji: bi- +rezîlî
birek Säge
bireş arm
bireser Objekt [gram.]
birev fluchtartig
birewer Gelehrte/r
bireçete rd. reçeteyin, darûnameyin
bireh rd. tamarin, reyayin
birek m. birek, destere, birik n.
birenc rd. çetin, zor, zahmetin, ezîyetin, cefayin, zarzunin
bireng rd. rengin, rengdar
bires rd. sîyayin, qerin
bires û spî rd. sîya û sipîyin
bireser m. rz. çî n., obje m., nesne m.
biresera binavkirî çîyo namekerde, nesneya namekerdîye, objeya namekerdîye
n. rz. çîyo dîyar, objeya dîyare n.
biresera nebinavkirî n. rz. çîyo nêdîyar n.
birext rd. rextin, asurmeyin, dîzmeyin
bire karar
bire dayene karar vermek
karara bağlamak
bire girewtene karar almak
birename kararname