Encamên lêgerînê
birbisok rd 1. ışıl ışıl, ipil ipil, yalabık, parıltılı, şıldır şıldır * çavên wê birbisokî bûn gözleri şıldır şıldır 2. m pul (bazı giysilerde süs olarak kullanılan parlak, incecik genellikle metal levhacık) 3. pul * birpisokê masî balığın pulları
birbisok kirin l/gh pullamak
pullamak
birbisokî rd/erd camsı
birbisokkirî rd pullu * lê kincekî birbisokkirî hebû üstünde pullu bir elbise vardı
birbisokkirin m pullama