Encamên lêgerînê
birêş m filiz, sürgün (yeni sürmüş körpe ve küçük dal)
birêş dan l/gh filizlenmek
birêşdan m filizlenme
birêşdar rd filizli
birêşî rd saçaklı