Encamên lêgerînê
bilûrfiroş nd/nt kavalcı (satan)
bilûrfiroşî m kavalcılık