Encamên lêgerînê
bika rd samanlı
bikabsûl rd kapsüllü
bikabûs rd kâbuslu
bikadro rd kadrolu
bikahûr rd kamalı (üzerinde kama bıçağı olan)
bikakevîlk rd mantarlı
bikalan rd kınlı
bikalik rd çarıklı
bikalîte rd kaliteli
bikalker rd kalkerli
bikalsiyûm kîm/rd kalsiyumlu
bikamir rd kamışlı
bikaolîn rd kaolinli
bikap rd aşıklı
bikapek rd kepekli * nanê bikapek kepekli ekmek
bikapik rd kepekli
bikapok rd ökçeli, topuklu * sola bikapok topuklu ayakkabı
bikar rd iş güç sahibi, işi olan
bikar (i) m marangöz rendesi
bikar (ii) rd bakire * keça bikar bakire kız
bikar (iv) rd kârlı, kazançlı
bikar û îş bûn iş güç sahibi olmak, kapılanmak
bikar û îş kirin iş güç sahibi yapmak, kapılandırmak
bikarakter rd karakterli
bikaranîn m 1. kullanım 2. kullanma
bikaranîna awayan rz durumların kullanımı
bikaranîna îmkana dawiyê son kozunu oynama
bikaranîna şidetê şiddete baş vurma
bikaratîn rd karatinli
bikarbar rd kullanışlı, pratik
bikarbon rd karbonlu
bikarbonat rd karbonatlı
bikareba rd elektrikli
bikarebabûn m elektriklenme
bikarebakirin m elektriklendirme
bikarhatî rd 1. kullanılmış 2. yararlı
bikarhatin m kullanılma
bikarhêner nd/nt kullanıcı
bikarhênerî m kullanıcılık
bikarî rd mantarlı
bikarîk rd mantarlı
bikarînan m 1. kullanım 2. kullanma
bikarînanbar rd kullanışlı
bikarkulîlk rd mantarlı
bikarok rd mantarlı
bikartol rd patatesli
bikarzîdank rd kursaklı
bikaş rd rampalı
bikasket rd kasketli
bikat rd zamanlı
bikatar rd ibikli
bikatjimêr rd saatli
bikator rd ibikli
bikaûçik rd kauçuklu
bikaxiz rd kâğıtlı * şekirê bikaxiz kâğıtlı şeker
bika (rengdêr) kadar.
ji: bi- +ka
bikabok (rengdêr) biçong.
ji: bi- +kabok
bikabûs (rengdêr) bixof, bisam, bisehm, binewêrekî, bibêcesaretî.
ji: bi- + kabûs.
: bikabûsî bikabûsîtî bikabûstî
bikabûsî (navdêr, mê) rewşa bikabûsbûnê.
ji: bikabûs + -î
bikadro (rengdêr) kadrodar.
ji: bi- +kadro
bikakil (rengdêr) biqalik.
ji: bi- +kakil
bikakilî (navdêr, mê) bi naxî.
ji: bi- +kakil +-î
bikalî (rengdêr) bi îxtîyarî.
ji: bi- +kalî
bikalik (rengdêr) biçarox, biçank, çarıklıxhtml.
ji: bi- +kalik
bikalîte (rengdêr) biçawanî, biwesf, biçilotî, bikêfiyet, bikeyfiyet.
ji: bi- + kalîte.
: bikalîteyî bikalîtetî
bikalîteyî (navdêr, mê) rewşa bikalîtebûnê.
ji: bikalîte + -yî
bikancî (rengdêr) kancîkî, adî, çorsane, bi çortî, tantiroskî, xirpanî, bi bêteşeyî, bi kustexî, bi bêperdaqî.
ji: bi- +kancî
bikanî (rengdêr) bijêder, biçavkanî, biserekanî.
ji: bi- + kanî.
: bikanîtî
bikanîn (rengdêr) bihinêr, bikarîn, bişiyan, bitaqet, bipêçêbûn, bijêhatin.
ji: bi- + kanîn.
: bikanînî bikanînîtî bikanîntî
bikanînî (navdêr, mê) rewşa bikanînbûnê.
ji: bikanîn + -î
bikanîtî (navdêr, mê) rewşa bikanîbûnê.
ji: bikanî + -tî
bikapek (rengdêr) bipab bikapik.
ji: bi- +kapek
bikapîtal (rengdêr) bisaman, bisermiyan, bisemyan, bimilk, bimal, bimaliyet, bimewdan.
ji: bi- + kapîtal.
: bikapîtalî bikapîtalîtî bikapîtaltî
bikapîtalî (navdêr, mê) rewşa bikapîtalbûnê.
ji: bikapîtal + -î
bikar (rengdêr) bişol, biîş, yê ku karek heye, ne bêkar, kêrhatî, bikêr, mifadar, sûdmend, bifêde, bifeyde, sûdder, bimifa, bikelk, bixêr, biber, guncav, bisûd.
Herwiha: bisûde.
Dijwate: bêsûd.
ji: bi- + sûd.
Bikaranîn: Lêker: bikar kirin, bikar anîn. Navdêr: bikarkirin, bikaranîn Rengdêr: bikarkirî, bikaraniyî
bikar anîn (lêker)(Binihêre:) bikar
bikar hatin (lêker)(Binihêre:) bikar
bikar kirin (lêker)(Binihêre:) bikar
bikarakter (rengdêr) taybetmend, xasedar, xisletdar.
ji: bi- +karakter
bikarane (rengdêr) bi awayekî bikar.
ji: bikar + ane
bikaranîn (navdêr, mê) navdêr e, bo lêkerê binere: bi kar anîn, kar pê kirin, xebitandin, şuxilandin.
Herwiha: bikarhanîn bikarînan bikarhênan karanîn karhanîn karhînan karînan bikarbirin karbirin.
ji: bi + kar + anîn.
: bikarîner bikarînerî. Bi soranî: be kar hênan
bikaraniyî (rengdêr) (Binihêre:) bikar
bikarbar (rengdêr) nehîdar, hêsanîbar.
ji: bikar +-bar
bikarbidestî (rengdêr) bidesthilat, biselahiyet, bihukimranî, bisilte, bisiltanet, birayedarî, biiqtidar, bihikûmet.
ji: bi- + karbidestî.
: bikarbidestîtî
bikarbidestîtî (navdêr, mê) rewşa bikarbidestîbûnê.
ji: bikarbidestî + -tî
bikarbon (rengdêr) karbondar.
ji: bi- +karbon
bikardanî (rengdêr) bi kiryarî, bi rasteqîne, bi tevahî.
ji: bikar +danî
bikargêrrî (rengdêr) biîdare, bibirêvebirin, bimeşandin.
ji: bi- + kargêrrî.
: bikargêrrîtî
bikargêrrîtî (navdêr, mê) rewşa bikargêrrîbûnê.
ji: bikargêrrî + -tî
bikarhatî (rengdêr) (Binihêre:) bikar
bikarhatin (navdêr, mê) (Binihêre:) bikar
bikarhêner 1. kesê ku dixebitîne 2. kesê ku sûdê jê werdigire
bikarî (navdêr, mê) bikarok, bikufkarik, bikuvark.
ji: bi +-karî
bikarîgerî (navdêr, mê) bi kirdarî.
ji: bikarî +-gerî
bikarîn (rengdêr) bihimet, bizever, bixîret, bişiyan, bitaqet, biezm, bicehd, bikoşîn, bitêkoşîn, bixebat, bienerjî, biked, birenc, biiltimas.
ji: bi- + karîn.
: bikarînî bikarînîtî bikarîntî
bikarînayî (navdêr, mê) havilkirî.
ji: bikarîn +-ayî
bikarîner (navdêr) karpêker, xebitîner, şuxilîner, kesa/ê tiştekê/î bi kar tîne, kesa/ê kar bi tiştekê/î dike, şolpêker.
Herwiha: bikarêner, bikarhêner, bikarhîner, bikarber.
ji: bi + kar + -îner ji bi kar anîn.
: bikarînerî
bikarînerî (navdêr, mê) rewşa bikarînerbûnê.
ji: bikarîner + -î
bikarînî (navdêr, mê) rewşa bikarînbûnê.
ji: bikarîn + -î
bikariyer (rengdêr) bihokar, bipîşe, bimeslek, bimihne, biprofesyon.
ji: bi- + kariyer.
: bikariyerî bikariyerîtî bikariyertî
bikariyerî (navdêr, mê) rewşa bikariyerbûnê.
ji: bikariyer + -î
bikarîzma (rengdêr) biferhemendî.
ji: bi- + karîzma.
: bikarîzmayî bikarîzmatî
bikarîzmayî (navdêr, mê) rewşa bikarîzmabûnê.
ji: bikarîzma + -yî
bikarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bikar kirin
bikarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bikar
bikarneanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) bikar
bikarnehatî (rengdêr) nebaşkirî, neçakkirî, ne avakirî, nekêlayî, neçandî.
ji: bikar +nehatî
bikartêkirin (rengdêr) bibandor, bitesîr, bihîkarî, bikelij, biwerêç, bikênc, birayda.
ji: bi- + kartêkirin.
: bikartêkirinî bikartêkirinîtî bikartêkirintî
bikartêkirinbarî (navdêr, mê) kartêkirinbarkî, têçespankî.
ji: bi- +kartêkirinbar +-î
bikartêkirinî (navdêr, mê) rewşa bikartêkirinbûnê.
ji: bikartêkirin + -î
bikaş (rengdêr) bihevraz, bipal.
ji: bi- +kaş
bikasûlî (rengdêr) tiralane, tenbelane, kasûlane, keslane, bi tiralî, bi tembelî, bi keslanî.
ji: bi- +kasûlî
bikaşxank (rengdêr) biseqf, biserban, biban.
ji: bi- + kaşxank.
: bikaşxankî bikaşxankîtî bikaşxanktî
bikaşxankî (navdêr, mê) rewşa bikaşxankbûnê.
ji: bikaşxank + -î
bikat (rengdêr) bidem, biçax, biwext, bizeman.
ji: bi- +kat
bikator (navdêr, mê) bipûşî, bikimik, bitarik, bikatar.
ji: bi- +ka +-tor
bikavilbûnî (navdêr, mê) bi çolbûnî, kavilbûnkî.
ji: bi- +kavil +-bûnî
bikayîndarî (navdêr, mê) kayîndarkî.
ji: bi- +kayîn +-darî
bikar employed; (mijûl, destbikar) busy, energetic, active
bikaranîn use; utilization
usage
bikarî if you can (the present subjunctive form of the verb karîn ‘to be able to’)
bikarîner user
bikaranîn benutzen
nutzen
verwenden
bikarhêner Benutzer
bika rd. simerin
bikabûs rd. hêlikin, kaposin
bikadro rd. kadroyin
bikaisîyûm rd. kalsîyûmin
bikakul rd. tunrikin, pulikin, sabikin, tulikin, xendêlikin
bikalîte rd. kalîteyin, hêca
bikalker rd. kalkerin
bikamir rd. qamîsin
bikapok rd. paynayin, pasnayin, basnekin, paynekin, pasnikin
bikarakter rd. xuysetin, karakterin
bikaranîn lg. gurenayene, xebatnayene, kar ardene, suxulnayene, bikarardene, xebitnayene, sixulnayene
m. gurenayis, xebatnayis, suxulnayis, bikarardis n.
bikaranînaawayan n. karardisêawayan, gurenayisê rewsan n.
bikaresat rd. bûglatin, belayin, felaketin
bikartol rd. qumpîrin, kartolin, patatîzin
bikatar ttf. kilawekin, kumikin, kulikin, pilikin
bikator rd. kilawekin, kumikin, kulikin, pilikin
bikaxiz rd. kaxitin