Encamên lêgerînê
biho m böcü, böcek (çocuk dilinde)
m 1. öcü 2. böcü, böcek (çocuk dilinde)
bihok (i) bot/m 1. ayva (Cydonia vulgaris) 2. ayva (bu bitkinin meyvesi)
bihok (ii) nd/m 1. öcü 2. böcek 3. haşere 4. çirkin
bihokên kirkirpokî bot/nd ekmek ayvası
bihoparlor rd hoperlörlü
bihorandin bnr bihurandin
bihorbar geçici.
bnr bihurbar
bihorîn bnr bihurîn
bihork geçit.
bihortin bnr bihartin
bihost m karış
bihost kirin l/gh karışlamak
bihostayî rd/h ustaca, ustalıkla
bihostek 1) bir karış (çok kısa kimseler için) * bihostek telê wî heye bir karış boyu var 2) bir karış (çok az) * bihostek erdê me heye bir karış toprağımız var
bihostek erd jê re nebûn qism (biri) iyileşip ölmemek
bihostek hatin ser (yekî) 1) çok sevinmek, sevinçten uçmak 2) mec kilo almak
bihostek û çartilî maşa kadar
bihostikik rd ufak tefek, çok ufak tefek olan
bihostkirin m karışlama
bihoy şartlı.
biho (rengdêr) beho.
ji: bi- +ho
bihogirî (navdêr, mê) hogirkî.
ji: biho +-girî
bihojandin (rengdêr) heladin, :rûn liser agirî bihojand , :bi bihojînin di bihojand dê bi bihojîne bihojandibû
bihojîn (rengdêr) helan, helyan, :qerîse jiber germa tavê bihojî
bihokar (rengdêr) bipîşe, bimeslek, bimihne, biprofesyon, bikariyer.
ji: bi- + hokar.
: bihokarî bihokarîtî bihokartî
bihokarî (navdêr, mê) rewşa bihokarbûnê.
ji: bihokar + -î
biholî (rengdêr) gotre, bi koreyî, bi gewcî, gewcîkî, bi bêramanî.
ji: bi- +holî
bihoparlor (rengdêr) dengvveşdar.
ji: bi- +hoparlor
bihorî (rengdêr) çûyî, derketî.
ji: bi- +horî
bihoş (rengdêr) biawiz, bijîrî, bihiş, bihişmendî, biaqil, bizeka, biarîş.
ji: bi- + hoş.
: bihoşî bihoşîtî bihoştî
bihoşî (navdêr, mê) rewşa bihoşbûnê.
ji: bihoş + -î
bihost bihust *“bihosteke tevna çêkirî, ji barekî rîs çêtir e”
bihostek (navdêr, mê) zûlek.
ji: bi- +host +-ek
bihostek li ser zêde bûn (biwêj) kêfxweş bûn. dema ku neviyê min xwe diavêje hembêza min, bihostek li ser min zêde dibe.
bihostetî (navdêr, mê) bi zîrekî, bi jîrî.
ji: bi- +hoste +-tî
bihosteyî (navdêr, mê) hosteyane.
ji: bi- +hoste +-yî
bihoştin (lêker) bişavtin, vebijîn, bişaftin, çareser bûn, çareser bûn, helîn, helîn, heliyan, safî bûn, safî bûn, bihujîn, buhujîn.
ji: bi- +hoş +-tin
bihovî (rengdêr) hovkî, dirrindekî.
ji: bi- +hovî
bihovîtî (navdêr, mê) hovkî, hovane, wehşîkî.
ji: bi- +hov +-îtî
bihovkî (navdêr, mê) pesarkî, hovkî.
ji: bi- +hov +-kî
bihok (f.) quince
f. quince
bihorîn v.i. to pass
v.i. to pass
bihortin (jê bihortin) to exceed
bihok Birne
bihost Handspanne
bihok m. beye, behoke, biyoke, beybiyok, bîye, biyî, bê, eywa, heywa m.
bihortin m. ravêrayis, derbazbîyayis, vîyartis, ravêrdis n.
bihost m. vîzoye, vînce, bihoste, cewe, vîncew, vince m.
bihost kirin lg. vîzo kerdene, vînc kerdene, bihost kerdene, cewe kerdene, vîzonayene, bihostnayene
bihostkirin m. vîzokerdis, vînckerdis, bihostkerdis, cewekerdis, vîzonayis, bihostnayis n.
bihovîtî m. bihovîye, bihovîyênî m.