Encamên lêgerînê
bidû rd dumanlı * barûda bidû dumanlı barut
bidû bûn l/bw dumanlamak
bidûbûn m dumanlama
bidûçik rd çekik (göz için)
bidûkel rd buharlı
bidûketin m 1. ardına düşme, peşine gitme, güdeleme 2. üstüne düşme, üzerine düşme, arama (önem verip isteme)
bidûmahîk rd sonlu
bidûman rd 1. dumanlı (toz toprak dumanı vb. için) 2. dumanlı (sisli) * çiyayên bimij û dûman dumanlı dağlar
bidûman bûn l/bw dumanlamak
bidûmanbûn m dumanlama
bidûmen rd dümenli
bidûrebîn rd dürbünlü
bidûrketin m uzaklaşma
bidûrxistin m uzaklaştırma
bidûv rd kuyruklu
bidûvçik rd 1. kuyruklu (göz için) 2. çekik
bidûvçika çavan lê nihêrîn göz ucuyla bakmak
bidûvdirêjî h 1. etraflıca, derinlemesine, derinliğine 2. uzun uzadıya
bidûvik rd kuyruklu
bidûxan rd dumanlı (ateş dumanı için)
bidûxan bûn l/bw dumanlamak
bidûxanbûn m dumanlama
bidû (rengdêr) bidûkêl, bidûmanxan, bimoran.
ji: bi- + dû.
Bikaranîn: Navdêr: bidûbûn.
: bidûyî bidûtî
bidûbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bidû
bidûkêl (rengdêr) bidûman, bidûxan, bidû, bimoran.
ji: bi- + dûkêl.
: bidûkêlî bidûkêlîtî bidûkêltî
bidûkêlî (navdêr, mê) rewşa bidûkêlbûnê.
ji: bidûkêl + -î
bidûmahî (rengdêr) biakam, biencam, binetîce, bidawîng, bidongî, bihafil, bipêjor, bitalî, bidawîk.
ji: bi- + dûmahî.
: bidûmahîtî
bidûmahîk (rengdêr) biakam, biencam, binetîce, bidawîng, bidongî, bihafil, bipêjor, bitalî, bidawî, bidûmahî.
ji: bi- + dûmahîk.
: bidûmahîkî bidûmahîkîtî bidûmahîktî
bidûmahîkî (navdêr, mê) rewşa bidûmahîkbûnê.
ji: bidûmahîk + -î
bidûmahîtî (navdêr, mê) rewşa bidûmahîbûnê.
ji: bidûmahî + -tî
bidûman (rengdêr) bimij, bimoran, bitem.
ji: bi- + dûman.
Bikaranîn: Navdêr: bidûmanbûn.
: bidûmanî bidûmanîtî bidûmantî
bidûmanbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bidûman
bidûmanî (navdêr, mê) rewşa bidûmanbûnê.
ji: bidûman + -î
bidûnde (rengdêr) biajar, bibinemal, bizurryet, biûcax, bimalbat, bisilale, bikomrig, bieylet, bidol.
ji: bi- + dûnde.
: bidûndeyî bidûndetî
bidûndeyî (navdêr, mê) rewşa bidûndebûnê.
ji: bidûnde + -yî
bidûreyî (navdêr, mê) dûreykî.
ji: bi- +dûre +-yî
bidûrketin (navdêr, mê) jêdûrbûn, xwejêdûrkirin.
ji: bi- +dûr +ketin
bidûrûdirêjî (rengdêr) biteferûatî, bidetayî.
ji: bi- +dûrûdirêjî
bidûv (rengdêr) biboç, biqemç, bipoçik, bidoç, biterî, biqemçik, bidîvik, biboçik, dûmdar.
ji: bi- +dûv
bidûvdirêjî (navdêr, mê) bi dorfirehî, bi berfirehî, bikitekit, bi dorfireyî, dûr dirêj, dûvdirêjk.
ji: bi- +dûvdirêj +-î
bidûvik (rengdêr) bidûv, biboç, biqemç, bipoçik, bidoç, biterî, biqemçik, biboçik, dûmdar.
ji: bi- +dûvik
bidûvketî (rengdêr) şeqandî.
ji: bidûv +ketî
bidûxan (rengdêr) bidûkêl, bidûman, bidû.
ji: bi- + dûxan.
Bikaranîn: Lêker: bidûxan bûn. Navdêr: bidûxanbûn.
: bidûxanî bidûxanîtî bidûxantî
bidûxan bûn (lêker)(Binihêre:) bidûxan
bidûxanbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bidûxan
bidûxanî (navdêr, mê) rewşa bidûxanbûnê.
ji: bidûxan + -î
bidûyî (navdêr, mê) rewşa bidûbûnê.
ji: bidû + -yî
bidû rd. dûxanin, duyin, dûmanin
bidûdik rd. bizut, arbizut, bizot
bidûkel rd. helmin, puxrin
bidûman rd. dûxanin, duyin, dûmanin
bidûrebîn rd. durbînin, durdeyin
bidûrxistin m. ciradurîfîstis, ciradurîkerdis, ciradurîvistis, riradurîfinayis n.
bidûv /rî. boçikin, dimin, doçikin, boçin
bidûxan rd. dûxanin, duyin, dûmanin
bidû xeberxweş, biaxiftin