Encamên lêgerînê
biçim teşe, kêsim, şimşat, qidûm (insanlar için).
(I) 1. teşe, dirûv n, dirf n, şekil n, lewn n, kêsim m, kêrsim m, êsk n, fesal m, şêwe n, eles (xuyanga derve ya tiştekî) 2. teşe, dirûv, şekl (ji bo teşeya lêhatî) *bu odaya bir biçim vermeli divê mirov dirûvekî nû bide vê odeyê 3. dirûv, şekl (ji bo tiştê di manendê tiştekî de) 5. awa, terh, şêwe, terz 6. cure, çeşîd, şekil *rubai ve beyt birer şiir biçimidir çarîn, û malik cureyên helbestê ne (II) çinîn, dirûn *buğday biçim za­manı wexta genim dirûnê
biçim alanı dirûngeh
biçim almak teşe girtin, şe­kil girtin
biçim biçim teşe bi teşe, cure bi cure, çe­şîd çeşîd
biçim bilimi teşezanî, teşenasi, morfolojî
teşezanî, teşenasî, morfolojî m
biçim birim yeketeşe, morfem rz/m
yeketeşe, morfem rz/m
biçimci 1. şêweperest, şêweparêz, teşeperest, teşeparêz, şekilperest, şekilparêz 2. teşeparêz, formalîst fel nd/rd
1. şêweperest, şêweparêz, teşeperest, teşeparêz, şekilperest, şekilparêz 2. teşeparêz, formalîst fel nd/rd
biçimcilik teşekarî.
1. şêweperestî, şêweparêzî, teşeperestî, teşeparêzî, şekilperestî, şekilparêzî 2. teşeparêzî, formalîzm fel/m
1. şêweperestî, şêweparêzî, teşeperestî, teşeparêzî, şekilperestî, şekilparêzî 2. teşeparêzî, formalîzm fel/m
biçime sokmak (veya biçim vermek) teşe dan (tiştekî), şekil dan (tiştekî), kirin teşeyê (tiştekî)
biçimine getirmek keys lê anîn
biçimlemek Teşe dan (tiştekî), şekil dan (tiştekî), kirin teşeyê (tiştekî)
biçimlendirilmek hatin teşedan, hatin şêwandin, hatin şekildan, hatin fesaldan l/tb
hatin teşedan, hatin şêwandin, hatin şekildan, hatin fesaldan l/tb
biçimlendirme teşedan, şêwandin, şekil­dan, fesaldan
teşedan, şêwandin, şekildan, fesaldan m
biçimlendirmek teşe dan, şêwandin, şêwedan, şekil dan, fesal dan
teşe dan, şêwandin, şêwe dan, şekil dan, fesal dan l/gh
biçimlenme teşegirtin, şêwegirtin, fesalgirtin, şekilgirtin
teşegirtin, şêwegirtin, fesalgirtin, şekilgirtin m
biçimlenmek teşe girtin, kêsimîn.
teşe girtin, şêwe girtin, fesal girtin, şekil girtin
teşe girtin, şêwe girtin, fesal girtin, şekil girtin l/gh
biçimli biteşe.
teşedar, kêrsimdar, biteşe, bifesal, bikêrsim
teşedar, kêrsimdar, biteşe, bifesal, bikêrsim rd
biçimsel teşeyî.
teşeyî, fesalî, şêweyî, şeklî
teşeyî, fesalî, şêweyî, şeklî rd
biçimsellik teşeyîtî, şêweyî, fesalîtî, şeklîtî
teşeyîtî, şêweyî, fesalîtî, şeklîtî m
biçimsiz bêteşe, bêkêsim, bêşimsat, bêqidûm.
1. bêteşe, tişabet, bêeles, bêfesal, bêşêwe, bêkêrsim 2. amorf fiz/ktm 3. bêteşe (kirêt, nexweşik)
1. bêteşe, tişabet, bêeles, bêfesal, bêşêwe, bêkêrsim 2. amorf fiz/kîm 3. bêteşe (kirêt, nexweşik) rd
biçimsizleşme bêteşebûn, bêşêwebûn, bêfesalbûn m
bêteşebûn, bêşêwebûn, bêfesalbûn m
biçimsizleşmek bêteşe bûn, bêşêwe bûn, bêfesal bûn
bêteşe bûn, bêşêwe bûn, bêfesal bûn l/ngh
biçimsizlik 1. bêteşeyî, bêteşetî, bêfesalî, bêşêwetî, bêkêrsimî 2. amorfî 3. bêteşetî, kirêtî, nexweşiktî
1. bêteşeyî, bêteşetî, bêfesalî, bêşêwetî, bêkêrsimî 2. amorfî 3. bêteşetî, kirêtî, nexweşiktî m
biçim m bir tür ottan elde edilen göz ilacı
biçimbil (rengdêr) bipêgirtek.
ji: bi- + çimbil.
: biçimbilî biçimbilîtî biçimbiltî
biçimbilî (navdêr, mê) rewşa biçimbilbûnê.
ji: biçimbil + -î