Encamên lêgerînê
bi rastî 1. doğrusu, gerçekten, hakikaten, ciden 2. aslında, zaten, zati * bi rastî ez wiha nehizirîbûm gerçekten ben böyle düşünmemiştim * ev koşk bi rastî jî xweşik e bu köşk hakikaten güzel
bi rastî jî sahiden
bi rastî di heqîqetê de
bi rastî indeed; (jixwe) actually, in fact; (ji dil) seriously
really.
really!
bi rastî tatsächlich
wirklich
bi rastî h. a raste, bi rastîye, heqanet, a raste
bi rastî jî h. çito ke, heqeten, bi rastîye kî, heqîqeten, çiturî ke