Encamên lêgerînê
bi mal h malca
bi mal bûn l/bw evlenmek
bi mal ketin l/bw eve uğramak
bi mal kirin l/bw evlendirmek
bi mal û hal evli barklı
bi mal û hal bûn evlenmek barklanmak, yuvalanmak, yuva yapmak
bi mal û mulk mal mülk
bi mal û mulkên xwe fexr nebe ev sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi
bi malbatî h ailece, ailecek * em dê bi malbatî herin gerê ailece gezmeye gideceğiz
bi malê dinyayê girtin l/bw dünya malına sarılmak